donderdag, 25. juni 2015 - 12:28 Update: 25-06-2015 19:19

Baas OM biedt nabestaanden excuus aan voor fouten in zaak Bart van U.

foto van Els Borst | fbf archief
Foto: fbf archief
Amsterdam

Herman Bolhaar, de baas van het OM, heeft donderdagmorgen de nabestaanden van oud-minister Els Borst en de nabestaanden van de zus van Bart van U. zijn verontschuldigingen en medeleven aangeboden.

Bolhaar reageert hiermee op het rapport van de commissie-Hoekstra. "De conclusies en aanbevelingen zijn ernstig en indringend. Het Openbaar Ministerie is tekort geschoten."

Als voorzitter van het College van procureurs-generaal gaf Bolhaar opdracht tot een onderzoek, onmiddellijk nadat vragen waren gerezen over het handelen van het OM in de strafzaken tegen Bart van U. De man zit sinds 12 januari 2015 vast.

Hij wordt verdacht van het ombrengen van zijn zus op 10 januari 2015 en van betrokkenheid bij de dood van mevrouw Borst op 8 februari 2014. "Het onderzoek van de commissie-Hoekstra past bij de ernst en impact van de strafbare feiten en bij de verantwoordelijkheid die wij als Openbaar Ministeriehebben en voelen", aldus Bolhaar.

Een van de dingen die zijn misgegaan, betreft het ten uitvoer leggen van het bevel gevangenneming tegen Bart van U. dat het gerechtshof op 25 september 2012 heeft gegeven. Dat heeft onvoldoende opvolging gekregen. Bolhaar benadrukte dat het glashelder is dat het Openbaar Ministerie rechterlijke beslissingen moet uitvoeren.

Onschuld

Voorop gesteld staat dat iemand tegen wie vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld is bewezen. Het is aan de rechters om vast te stellen of sprake is van daderschap. En zeker vanuit het perspectief van de nabestaanden moet het recht ongestoord zijn beloop hebben.