woensdag, 8. juli 2015 - 12:33 Update: 08-07-2015 14:14

Prijs van 500.000 euro voor computer die ziektes voorspelt

Rotterdam

Wiro Niessen, hoogleraar Medische Beeldverwerking aan het Erasmus MC en de TU Delft, krijgt de Simon Stevin Meester-prijs voor zijn werk aan een computersysteem dat ziektes kan voorspellen. Het is de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Aan de prijs is een geldbedrag van 500.000 euro verbonden. Niessen gaat het geldbedrag steken in verdere ontwikkeling van het systeem. Het systeem moet kunnen voorspellen welke ziekte iemand krijgt, lang voordat die persoon ziek wordt. Nu gaat het nog vooral om het voorspellen van hart- en vaatziekten en neuro-degeneratieve aandoeningen (bv. Alzheimer), maar in de toekomst moet het ook mogelijk zijn om een voorspellend computersysteem te ontwikkelen voor andere aandoeningen.

Op basis van tienduizenden MRI-scans en CT-scans weet de computer straks of iemand al dan niet ziek wordt. Niessen in de media: 'Met een MRI-scan kun je verschillende aspecten van het brein bekijken. Als je mensen vijf tot tien jaar volgt en ze krijgen geheugenklachten of alzheimer, dan gaan we terugkijken of er een paar jaar geleden al iets te zien was op die scans.' Als je zo heel veel scans verzamelt van goede breinen en breinen waar iets mee is, dan herkent de computer dat. Als die database maar groot genoeg is.

Het is wel de vraag of mensen wel willen weten dat ze ziek worden in de toekomst. Niessen benadrukt dat het van de mensen zelf afhangt of zij zich laten screenen. De computer is in eerste instantie voor mensen die al klachten hebben, zodat zij eerder een diagnose krijgen en ook een betere prognose. 

Categorie:
Provincie: