vrijdag, 30. oktober 2015 - 18:34 Update: 30-10-2015 21:00

Bouman: 'de rotste appel sinds tijden nu gepakt'

Korpschef Bouman door het stof om gemaakte fouten in corruptiezaak
Foto: Archief EHF
Den Haag

Korpschef Gerard Bouman heeft vrijdag erkent dat er fouten zijn gemaakt rond de corrupte politiemedewerker die onlangs werd opgepakt. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

'Het lekken van politiegegevens door een inmiddels gearresteerde medewerker van de Landelijke Eenheid was mogelijk doordat ten onrechte autorisaties niet tijdig waren ingetrokken', meldt de politie. 

Korpschef Bouman spreekt van een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame les. Het korps neemt per direct maatregelen die moeten leiden tot een betrouwbare wijze van autoriseren.

De 28-jarige ex-collega die wordt verdacht van het verkopen van politiegegevens, was daartoe in de gelegenheid vanwege zijn voortijdige aanstelling op een vertrouwensfunctie, hoewel hij nog niet aan de screeningsvereisten voldeed. Hierdoor kwam hij in het bezit van autorisaties waarmee hij in een later stadium vermoedelijk op grote schaal politie-informatie over criminaliteit kon inzien.

Missers

‘Deze persoon is ronduit een smet op ons blazoen’, reageert korpschef Gerard Bouman. ‘Integriteit is een absolute voorwaarde om politiewerk te kunnen en mogen verrichten. Daarom accepteren wij geen gedrag dat niet aan die hoge eis voldoet. Dat dit kon gebeuren door missers van politiemensen trek ik mij bijzonder aan.’

Verbeteringen

Binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 werkt het korps aan de realisatie van een landelijk autorisatiesysteem. Dat maakt automatische koppeling mogelijk tussen de toegekende autorisaties en de functie. Naar aanleiding van deze zaak voert de politie dit landelijke autorisatiesysteem met extra prioriteit in. 

Per direct is het toekennen van autorisaties boven een nader vast te stellen niveau alleen mogelijk als twee bevoegde functionarissen hiervoor toestemming hebben gegeven, het zogenoemde vierogenprincipe.

Strikte naleving

Het korps gaat toezien op strikte naleving van de regel dat medewerkers pas op een functie geplaatst worden als zij over de bijbehorende screening beschikken. Naar aanleiding van deze zaak laat de korpschef controleren of bij alle functies die een Veiligheidsonderzoek A vereisen deze verklaring ook daadwerkelijk aanwezig is.

Langdurige screeningsperiode

Bouman geeft aan dat er verklaringen zijn voor de gemaakte inschattingsfouten: ‘De hoge werkdruk door het voortdurende personeelstekort bij de recherche maakt het in combinatie met de langdurige screeningsprocedure verleidelijk om een collega alvast aan het werk te zetten, op grond van iemands positieve Betrouwbaarheids- en Geschiktheidsonderzoek. Deze zaak maakt op pijnlijke manier duidelijk waarom dit desondanks nooit had mogen gebeuren.’

Rotte appels

‘Rotte appels komen in elke organisatie voor, de politie helaas niet uitgezonderd’, stelt Bouman. ‘De rotste appel sinds tijden hebben wij nu gepakt. Ik houd vertrouwen in ons zelfreinigend vermogen, maar deze zaak wrijft ons wel stevig onder de neus dat wij nog veel doortastender moeten ingrijpen en ons in de meest strikte zin aan de geldende screeningsvoorschriften dienen te houden. Dat is een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame les.’

Feiten

Tijdens een rechercheonderzoek naar een autohandelaar bleek dat politiebestanden in onbevoegde handen terecht waren gekomen en dat het lekken van deze informatie te herleiden viel tot de verdachte. Daarop startte de Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek dat resulteerde in de aanhouding van de verdachte. Hoewel de omvang pas na afronding van het onderzoek door de Rijksrecherche vast te stellen valt, lijkt de hoeveelheid verkregen informatie groot te zijn.

Overgeplaatst

De verdachte startte in 2009 met een opleiding aan de Politieacademie. Daarvoor is een positief advies afgegeven op basis van het Betrouwbaarheids- en Geschiktheidsonderzoek (BGO). Bij zijn overplaatsing naar een vertrouwensfunctie bij de Dienst Nationale Recherche gaf de AIVD na een uitgebreider Veiligheidsonderzoek A geen Verklaring van Geen Bezwaar af. 

Daarop is de verdachte overgeplaatst naar de Dienst Infra. Voor die functie was geen Veiligheidsonderzoek A noodzakelijk. Verzuimd werd echter de autorisatie voor de vertrouwensfunctie in te trekken. Daardoor kon de verdachte van 29 augustus 2011 tot en met 27 september 2015 informatie inzien waarvoor hij niet geautoriseerd was.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):