woensdag, 18. november 2015 - 16:48 Update: 18-11-2015 17:04

Plan afschieten damherten Noord-Holland goedgekeurd

Plan afschieten damherten Noord-Holland goedgekeurd
Foto: Dierenbescherming
Haarlem

De provincie Noord-Holland heeft het plan van Faunabeheer voor afschot van duizenden damherten in de komende jaren tot 2020 goedgekeurd. Dit meldt de provincie Noord-Holland woensdag.

Het damhert is een waardevolle aanvulling in het ecosysteem van de duingebieden en verhoogt de recreatieve waarde. De biodiversiteit in het gebied staat echter door de huidige populatie damherten onder grote druk. Ingrijpen is noodzakelijk om de balans in de duingebieden te herstellen. De Faunabeheereenheid Noord-Holland verzoekt de provincie Noord-Holland om de ontheffingen te verlenen voor het beheer van de damherten door natuurbeheerders in de gebieden.

Afschot noodzakelijke maatregel

De draagkracht van de Noord‐Hollandse duingebieden blijkt onvoldoende voor de huidige populatie damherten. Sinds 2011 worden maatregelen genomen de populatie en schade te beheersen. Het plaatsen van hekken, rasters, wildroosters en alleen afschot buiten de leefgebieden blijken onvoldoende effectief. 

Anderzijds blijkt afschot in de provincie Zuid‐Holland wel gewenst effect te hebben. In de periode tot 2020 moeten de maatregelen leiden tot een gezonde populatie van ongeveer 1.000 dieren in de duingebieden. Het faunabeheerplan is gezamenlijk opgesteld met de Faunabeheereenheid Zuid‐Holland en ook het beheer vindt in beide provincies plaats.