maandag, 16. februari 2015 - 12:33 Update: 16-02-2015 12:42

IJsbeertweeling voor het eerst naar buiten in Ouwehands Dierenpark Rhenen!

IJsbeertweeling voor het eerst naar buiten in Ouwehands Dierenpark Rhenen!
Foto: scx
Rhenen

Donderdag 19 februari om 11.00 uur zal de ijsbeertweeling, die op 22 november 2014 ter wereld kwam in Ouwehands Dierenpark Rhenen, voor het eerst de Rhenense buitenlucht opsnuiven.

De afgelopen maanden hebben de verzorgers via camerabeelden moeder en jongen kunnen volgen in hun ontwikkeling. De laatste weken kwam het tweetal regelmatig buiten het kraamhol in aangrenzende verblijven. Om het kraamhol te verlaten moeten ze letterlijk over twee sluisdrempels lopen. De afgelopen dagen zijn deze drempels geen obstakel meer. Moeder en jongen zijn actief. De dierverzorgers hebben aangegeven dat het duidelijk is dat het drietal toe is aan kennismaking met het buitenverblijf.Europees fokprogramma
Ouwehands Dierenpark is succesvol in het fokken van deze bedreigde diersoort. De ijsbeer is met name op de lijst van bedreigde diersoorten gekomen vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Het fokprogramma is zeer belangrijk voor het in stand houden van deze bedreigde diersoort. Ouwehands Dierenpark doet met haar ijsberen mee aan internationaal onderzoek ten behoeve van bescherming van de ijsbeer.

Pole to Pole campagne
Op de polen slaat de klimaatverandering genadeloos toe. De aarde warmt op door het broeikaseffect en het zee-ijs smelt in razend tempo. Dit heeft effect op het leefgebied van verschillende pooldieren, in het bijzonder dat van de ijsbeer. De hoeveelheid ijs neemt af. IJsschotsen waarvan ijsberen jagen worden kleiner en komen steeds verder uit elkaar te liggen. De beren moeten steeds grotere afstanden zwemmen. Hierdoor verdrinken steeds meer ijsberen. Door toenemende menselijke activiteiten (scheepvaart, industrie) worden moeders met jongen in hun kraamhol gestoord. De Pole to Pole campagne gaat over ons en hoe wij door kleine veranderingen in ons gedrag pooldieren kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op: www.ouwehand.nl/pole-to-pole.

Momenteel leven in Ouwehands Dierenpark twee volwassen ijsberen. De moeder van de jongen en haar moeder. De vader van de tweeling is in augustus verhuisd naar Yorkshire Wildlife Park in Engeland. In de tijd dat deze man in Ouwehands Dierenpark verbleef, is hij erg belangrijk geweest voor het Europese fokprogramma. Hij heeft maar liefst 15 (inclusief de huidige tweeling) nakomelingen voortgebracht. Inmiddels hebben twee van zijn jongen ook voor nageslacht gezorgd.

Neus aan Neus
Ouwehands Dierenpark heeft in 2001 geïnvesteerd in een geheel nieuw ijsberenverblijf met een onderwater-panorama, rotspartijen, een waterval en nagebootste toendra. Achter de schermen zijn er twee moderne kraamkamers gebouwd voor de fok van deze dieren en dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen mag duidelijk zijn.