vrijdag, 16. januari 2015 - 9:53 Update: 16-01-2015 11:47

Minder Nederlanders geloven in God

Veel Nederlanders geloven nog, alleen niet in God
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft in opdracht van dagblad Trouw een
grootschalig onderzoek naar spiritualiteit en religie in Nederland verricht. Uit het onderzoek blijkt dat nog
slechts 16,6% gelooft in God, terwijl veel Nederlanders een eigen spirituele wereld met nieuwe
geloofsvoorstellingen hebben ontwikkeld.

Zo gelooft iets meer dan een kwart van de Nederlanders (26,6%) in het bestaan van een hogere macht of kracht en ziet meer dan 40% zich als een spiritueel mens. 

Het onderzoek geeft inzicht in waar Nederlanders nog wel en niet meer in geloven,” zegt André Krouwel, VUpoliticoloog en directeur van Kieskompas. “Het bijzondere is dat niet alleen is gekeken naar godsdienstige
Nederlanders, maar juist vooral ook naar de groep die zegt niet meer in God te geloven: ietsisten en
atheïsten. Geloof blijkt geen kwestie van wel of niet geloven, maar van vele varianten, waarbij een groot
aantal Nederlanders een eigen spirituele wereld heeft ontwikkeld.”

Provincie:
Tag(s):