woensdag, 29. april 2015 - 22:34 Update: 30-04-2015 11:10

Utrecht zet eigen beleid Bed, Bad en Brood voort

Utrecht zet eigen beleid voor Bed, Bad en Brood voort
Foto: SXC
Utrecht

In Utrecht komen geen mensen op straat te staan, op humanitaire gronden. De gemeente Utrecht zet haar huidige Bed, Bad en Brood-beleid voor de noodopvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers voort. Tegelijk blijft Utrecht met de VNG en het rijk in gesprek om tot een sluitende aanpak te komen. Het huidige kabinetsakkoord voor Bed, Bad en Brood is voor de gemeente Utrecht niet uitvoerbaar.

De gemeente Utrecht werd geconfronteerd met het kabinetsakkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarover heeft het rijk met het stadsbestuur geen overleg gevoerd. De afspraken doen bovendien geen recht aan het Utrechts coalitieakkoord. Daarin is opgenomen dat Utrecht uitgeprocedeerde (kwetsbare) asielzoekers in de noodopvang blijft opvangen en begeleiden. Utrecht biedt al jaren een succesvolle combinatie van opvang en begeleiding, die een plaats moet krijgen in de afspraken met het rijk. Utrecht blijft zich inspannen om de successen met teruggeleiding uit te breiden.

Provincie:
Tag(s):