maandag, 23. februari 2015 - 17:20 Update: 23-02-2015 21:17

VVD-er Verheijen declareerde volgens provincie volgens de regels

Provincie: geen foute declaraties VVD-er Verheijen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

Volgens een onderzoek, dat door de provincie Limburg is uitgevoerd naar vermeende foute declaraties van voormalig gedeputeerde voor de VVD Mark Verheijen, blijkt dat er door de provincie, in alle tien onderzochte voorbeelden, het systeem van verantwoording van en controle op het gebruik van de provinciale faciliteiten juist is toegepast.

Dit meldt de provincie maandag.

Dat is de conclusie van Integis, het externe deskundige bureau dat in opdracht van gouverneur Th. Bovens heeft onderzocht en beoordeeld of het systeem van verantwoording over het gebruik van de provinciale faciliteiten, in 2009 in overleg met de toenmalige provinciale accountant Ernst & Young tot stand gekomen,  nog toereikend is. 

Geen verrekening

Het rapport  is eerder vandaag naar Provinciale Staten gestuurd. Uit de begeleidende brief van Gedeputeerde Staten blijkt: ‘Indachtig de beschrijving van de 10 gevallen, zoals weergegeven in bijgevoegd onderzoeksrapport van Integis, is onze constatering dat het terugbetalen van teveel ontvangen gedeclareerde bedragen niet aan de orde is. Dit omdat er, in tegenstelling tot hetgeen in diverse media wordt gesuggereerd, geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties.’

Gebruik van faciliteiten

In een drietal van de 10 door Integis onderzochte gevallen is naar mening van de heer Verheijen sprake van onjuist gebruik van provinciale faciliteiten. Zoals eerder gemeld, heeft de heer Verheijen de bereidheid uitgesproken om ten aanzien hiervan tot verrekening over te gaan. 

Concreet betreft het tweemaal gebruik van de provinciale NS-Businesscard en éénmaal gebruik van de dienstauto voor een vergadering van ProDemos, hetgeen resulteert in een nog te verrekenen bedrag ad € 399,90 (exclusief BTW). Voor wat betreft de overige 7 gevallen heeft bij 1 daarvan geen betaling plaatsgevonden en is bij de overige 6 sprake van geoorloofd gebruik. 

Provincie: