dinsdag, 10. februari 2015 - 22:55 Update: 10-02-2015 23:10

Wiebes geeft Kamer toch inzage in deal met Starbucks

Wiebes geeft Kamer toch inzage in deal met Starbucks
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Wiebes gaat de Tweede Kamer toch inzage geven over de afspraken die er zijn gemaakt met Startbucks. Dit heeft Wiebes dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Kamerlid Klaver had de staatssecretaris verzocht om de Tweede Kamer vertrouwelijk inzicht te geven in de ruling van Starbucks. ‘Het kan in bijzondere gevallen, waarin een cruciaal politiek oordeel zich toespitst op één specifiek geval, wenselijk zijn uw Kamer vertrouwelijk inzage te geven in een ruling. In beginsel beschouw ik Starbucks niet als zo’n geval. Immers, dit geval wordt door de Europese Commissie onderzocht en beoordeeld. De uitkomst van die beoordeling kan uw Kamer vervolgens betrekken bij haar controlerende taak’, schrijft Wiebes.

‘Echter, over deze specifieke casus is inmiddels zoveel openbaar gemaakt, dat pragmatisme het hier voor mij wint van principes. Daarom ben ik bereid om de leden van de vaste commissie voor Financiën in een besloten en vertrouwelijke technische briefing te informeren over deze casus. Ik zeg u toe om in deze briefing uw Kamer een volledig, helder en transparant beeld te schetsen van de rulingpraktijk en daarbij specifiek in te gaan op casus Starbucks’, aldus Wiebes

Categorie:
Provincie: