donderdag, 14. april 2016 - 12:17 Update: 14-04-2016 12:22

CBS: Helft minder kilometers na pensioen

CBS: Helft minder kilometers na pensioen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Huishoudens met pensioen als voornaamste inkomensbron rijden de helft minder auto dan niet-gepensioneerde huishoudens. Het autobezit en het aantal gereden kilometers nemen sterk af met de leeftijd. Dat meldt CBS.

Begin 2014 telde Nederland ruim 1,9 miljoen gepensioneerde huishoudens, een kwart van alle Nederlandse huishoudens. Samen hebben ze 1,4 miljoen personenauto’s, waarmee ze in 2013 gemiddeld per huishouden 9,3 duizend kilometer aflegden. In de overige huishoudens was dat twee keer zo veel (17,9 duizend). Het gaat hier om het totaal van de kilometers gereden door alle personenauto’s in het huishouden in binnen- en buitenland. Naarmate de gepensioneerden ouder zijn rijden ze minder. Huishoudens met 85-plussers reden 4,7 duizend kilometers, bijna twee derde minder dan gepensioneerden van 55 tot 60 jaar.

Auto voor sociaal-recreatief gebruik

De auto is ook bij gepensioneerden het meest gebruikte vervoermiddel, zo blijkt uitOnderzoek Verplaatsingen in Nederland(OVIN) van CBS. Ze reizen per dag in Nederland gemiddeld bijna de helft van de kilometers als autobestuurder; de rest bijvoorbeeld als autopassagier, met de fiets of het openbaar vervoer. De auto wordt na pensionering vooral voor sociaal-recreatieve doeleinden gebruikt, zoals visite of winkelen.

Autobezit neemt sneller af bij alleenstaande gepensioneerden

Twee derde van de gepensioneerde huishoudens heeft minimaal één auto; van de huishoudens met een auto heeft 13 procent er meer dan één. Van de gepensioneerde huishoudens hebben alleenstaanden veel minder vaak een auto dan paren, respectievelijk 45 procent en 89 procent. Het autobezit neemt af met de leeftijd, het sterkst bij alleenstaanden. Er zijn meer alleenstaande oudere vrouwen en die hebben minder vaak een rijbewijs dan mannen. Bij paren met een auto hebben vaak beide partners een rijbewijs. Mocht een van hen niet meer kunnen of willen rijden dan kan het huishouden toch langer gebruik blijven maken van een auto.

Alleenstaanden rijden ook minder kilometers

Alleenstaande gepensioneerden hebben niet alleen minder vaak een auto dan paren, degenen met een auto maken er gemiddeld ook minder kilometers mee. Zij reden in 2013 gemiddeld bijna 7 duizend kilometer, paren ruim 10 duizend. Ook als in het huishouden van de paren één auto en één rijbewijs aanwezig was, reden ze gemiddeld nog steeds ruim 700 kilometer per jaar meer dan de alleenstaanden. 
Gepensioneerde mannen die alleen zijn rijden gemiddeld ruim 8 duizend kilometer, dat is 2 duizend kilometer meer dan alleenstaande vrouwen. Zowel mannen als vrouwen rijden minder naarmate ze ouder zijn. Een alleenstaande man van 85 jaar of ouder reed met zijn auto 4,8 duizend kilometer in 2013, een alleenstaande vrouw van die leeftijd 3,5 duizend.

Nieuw onderzoek naar personenautobezit en -kenmerken, rijbewijsbezit en afgelegde kilometers

Dit artikel is gebaseerd op nieuw onderzoek naar bezit en gebruik van personenauto’s van personen en huishoudens. In dit onderzoek worden gegevens over voertuigbezit, voertuigkenmerken, rijbewijsbezit en afgelegde kilometers gecombineerd met kenmerken en eigenschappen van personen en huishoudens. Hierdoor is het nu mogelijk om bezit en gebruik van voertuigen op het niveau van huishoudens te analyseren.

Categorie:
Provincie: