vrijdag, 6. juli 2018 - 21:17

Nederlandse liquiditeitssteun voor Sint Maarten

 Nederlandse liquiditeitssteun voor Sint Maarten
Foto: Min. Defensie / Gerben van Es
Sint Maarten/Den Haag

Vrijdag heeft de Rijksministerraad ingestemd met het verzoek van Sint Maarten omtrent liquiditeitssteun voor het jaar 2018. De financiële situatie van Sint Maarten is na orkaan Irma sterk verslechterd. Voor het jaar 2017 heeft Sint Maarten al liquiditeitssteun gekregen van Nederland.

Vastgestelde begroting

Sint Maarten heeft in april dit jaar de Rijksministerraad verzocht om liquiditeitssteun voor het jaar 2018. Sint Maarten diende eerst een vastgestelde begroting te presenteren en haar liquiditeitsbehoefte diende voorzien te zijn van een advies van het College financieel toezicht (Cft). Daaraan is voldaan.

Artikel 36

Nederland kan liquiditeitssteun bieden op basis van artikel 36 van het Statuut, waarin wordt bepaald dat de landen elkaar hulp en bijstand verlenen. Met het besluit van de Rijksministerraad is het principebesluit genomen om liquiditeitssteun te verlenen.

Wereldbank

Met de Wereldbank worden door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadere afspraken gemaakt ten behoeve van verdere liquiditeitssteun aan Sint Maarten voor dit jaar en eventueel voor daaropvolgende jaren. Daarbij wordt het Cft betrokken.