woensdag, 9. maart 2022 - 12:56

CDA geschokt om rapport en eist investeringen in veiligheid

Binnenstad Groningen
Foto: PX
Groningen

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA is geschokt over de bevindingen van het rapport ‘Groningse praktijken’. Het recent verschenen rapport naar de ondermijning in Groningen laat een ontluisterend beeld zien. De veiligheid van Groningen is door de twee opeenvolgende colleges links laten liggen, waardoor criminelen onvoldoende zijn aangepakt.

Het is volgens CDA-lijsttrekker Jalt de Haan een confronterend rapport. ‘Veel van wat de onderzoekers concluderen is al langer bekend. En dat is misschien wel het meest wrange. Twee achtereenvolgende bestuursperiodes, waarin colleges er niet voor hebben gezorgd dat de veiligheid in Groningen op orde is gebracht. Burgemeester Schuiling heeft dit signaal al vaker afgegeven, maar nooit vond het vruchtbare grond binnen de coalitie.’

Het CDA vindt dat deze zorgelijke situatie moet veranderen. Daarom vindt de partij dat er in de nieuwe periode forse investeringen gedaan moeten worden. Uit het rapport blijkt dat Groningen is verworden tot een Hennepstad. Ook de aanpak tegen mensenhandel komt niet van de grond door gebrek aan menskracht.

‘Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Het is onvoorstelbaar dat dit zo lang het ondergeschoven kindje is geweest. Een treffend voorbeeld is het vorige coalitieakkoord, waarin er niet een gesproken wordt over de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is er al jaren lang sprake van personele krapte. Laten we hopen dat dit rapport nu voor eens en voor altijd de ogen heeft geopend van de linkse meerderheid in Groningen, dat er echt geïnvesteerd moet worden in veiligheid om Groningen socialer te maken’, aldus de Haan.