dinsdag, 17. mei 2016 - 15:08 Update: 17-05-2016 15:19

1 miljard euro nodig van EU voor Europese quantumcomputer

1 miljard euro nodig van EU voor Europese quantumcomputer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Er is 1 miljard euro vanuit de Europese Unie nodig voor de doorontwikkeling van quantumtechnologie. Deze oproep doen 3400 topmensen uit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven vandaag in Amsterdam.

Quantum Manifest

Met deze oproep, het Quantum Manifest, steunen zij het initiatief van minister Henk Kamp en eurocommissaris Günther Oettinger om te komen tot één Europees programma voor quantumtechnologie. Vandaag nemen Kamp en Oettinger het Quantum Manifest  in ontvangst tijdens een conferentie in het kader van het Europees voorzitterschap in Amsterdam.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken, tevens EU-voorzitter: “Wereldwijd is er een technologie wedloop gaande tussen onderzoekers uit Europa, de Verenigde Staten en China om de quantumcomputer met extra rekenkracht als eerste te ontwikkelen. Met steun van het kabinet neemt het Nederlandse onderzoeksinstituut QuTech een leidende positie in.” 

Hij vervolgt: “Om de veelbelovende technologie door te ontwikkelen tot praktische toepassingen, is Europese samenwerking nodig. Alleen dan slagen wij er in om niet alleen in wetenschappelijk, maar ook in economisch opzicht te profiteren van de mogelijkheden die de quantumtechnologie in de toekomst biedt.”

Eurocommissaris Oettinger voor Digitale Economie en Wetenschap: "Voortbouwend op de sterke steun voor het Quantum Manifest, willen wij een ambitieus, grootschalig en baanbrekend initiatief lanceren. Daarmee willen we het volledige potentieel van de quantumtechnologie ontsluiten, de ontwikkeling versnellen en producten ontwikkelen voor consumenten". 

"Europa wil leidend zijn in de wereldwijde race van de ontwikkeling van quantumtechnologie en het gebruik ervan door de industrie bevorderen. Geen enkel land lukt dat alleen, samenwerking is van essentieel belang om te slagen. We moeten nu handelen om samen dit grote Europese initiatief waar te maken.”

Nederland spant zich tijdens het Europees voorzitterschap in om leidende onderzoeksinstituten voor quantumtechnologie, zoals QuTech, en bedrijven in Europa te verbinden in een gezamenlijk programma. Ons land is om die reden gastheer van de speciale Quantum Europe-conferentie waar 300 wetenschappers en ondernemers samenkomen. Ook na het voorzitterschap houdt Nederland een coördinerende rol in de voorbereidingen voor het Europese programma voor quantumtechnologie.

De quantumcomputer maakt gebruik van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes, zogeheten quantumbits. Deze deeltjes kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor snel en efficiënt gigantische hoeveelheden data kunnen worden geanalyseerd. Die rekenkracht is nodig om nog preciezere sensoren en meetinstrumenten te ontwikkelen, waarmee bijvoorbeeld de werking van medicijnen tot op de persoon nauwkeurig bepaald kunnen worden.

Naast financiële bijdragen door bedrijven als Microsoft en Intel, investeert het kabinet meer dan 146 miljoen euro in QuTech in tien jaar tijd. In 2014 is het onderzoeksinstituut door het kabinet benoemd tot één van de vier Nationale Iconen. Dit zijn innovaties die de potentie hebben om te zorgen voor toekomstige welvaart en die bij kunnen dragen aan het oplossen van mondiale vraagstukken.

Categorie:
Provincie: