donderdag, 14. december 2017 - 11:53

Veel zorgen in het voortgezet onderwijs over sociale mediagebruik leerlingen

Veel zorgen in het voortgezet onderwijs over sociale mediagebruik leerlingen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs (87%) maakt zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen aan sociale media besteden. Van de docenten merkt 92% negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen.

Dat blijkt uit een in november 2017 verricht onderzoek onder 1.318 docenten in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Snel en vaak afgeleid

Van de docenten merkt 92% dat het sociale mediagebruik van hun leerlingen negatieve gevolgen heeft: vooral afgenomen concentratievermogen (77%) en afgenomen oplettendheid in de les (68%).
Verder merkt 55% van de docenten dat het sociale mediagebruik gevolgen heeft voor de schoolprestaties van hun leerlingen: leerlingen zijn snel en vaak afgeleid, kunnen zich minder goed concentreren, hebben minder tijd hebben voor hun huiswerk en hun (rapport)cijfers gaan achteruit. Van de docenten heeft 24% de indruk dat het aantal zittenblijvers op hun school is toegenomen en 22% dat de eindexamenresultaten op hun school zijn verslechterd, mede door het gebruik van sociale media.

De zorgen van de docenten over het sociale mediagebruik van hun leerlingen, zijn (samengevat):
 -  Het leidt tot sociale en psychische problemen bij leerlingen (fear of missing out/sociale druk, verslaving, online pesten, minder eigenwaarde, minder persoonlijk contact, achteruitgang van sociale vaardigheden).
 -  De onderwijsprestaties van leerlingen leiden eronder (veel afleiding, snelle afleiding, slechte concentratie, slaaptekort, informatie niet meer goed kunnen verwerken en/of interpreteren). 

Categorie:
Provincie: