donderdag, 28. april 2016 - 14:05 Update: 28-04-2016 20:32

Meer hulp voor werklozen in de detailhandel

Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers
Foto: RVD
Den Haag

De sociale partners in de detailhandel gaan zich inzetten om mensen die hun baan verliezen snel aan ander werk te helpen. Het gaat om een aanvulling op de dienstverlening van UWV. Het projectplan kost 900.000 euro, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de helft.

Met name de eerste maanden van dit jaar kreeg de retailsector te maken met een aantal zware faillissementen, zoals die van V&D en Perry Sport. In hun val trokken deze grote winkelketens andere bedrijven mee. Hierdoor kwamen duizenden mensen op straat te staan.

Voor de mensen die hierdoor onlangs hun baan verloren blijkt de dienstverlening van UWV in veel gevallen voldoende. In het projectplan wordt daarom ingezet op activiteiten die aanvullend zijn aan de dienstverlening die UWV biedt. Het gaat daarbij om de telefonische loopbaansupportlijn detailhandel, loopbaangesprekken, workshops, bijeenkomsten en een loopbaanportaal. Deze supportlijn gaat vandaag van start. Detailhandel Nederland, CNV Vakmensen en FNV Handel hebben er vertrouwen in dat de faciliteiten uit het projectplan mensen op laagdrempelige wijze weer op weg helpen.

De detailhandel is de afgelopen jaren sterk in beweging door onder andere het veranderde koopgedrag van consumenten. Het ministerie van Economische Zaken werkt via de retailagenda met de sector aan een transitie van de retail. Naast een toekomstgericht personeelsbeleid wordt er onder meer gewerkt aan het verminderen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Ook staat wet- en regelgeving die ruimte biedt aan ondernemerschap en nieuwe innovatieve concepten op de agenda.

Categorie:
Provincie: