woensdag, 6. juli 2016 - 16:34 Update: 06-07-2016 16:37

Gebruik imidacloprid zonder zuiveringsinstallatie verboden

Gebruik imidacloprid zonder zuiveringsinstallatie verboden
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid in de bedekte teelt tijdelijk verbieden.

Het gebruik, aanschaffen of op voorraad hebben van imidacloprid is dan verboden, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het een gecertificeerde zuiveringsinstallatie gebruikt. Dit voorlopige besluit van het Ctgb en de onderliggende rapporten zijn woensdag 6 juli 2016 door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Van Dam: “De productie van voedsel en bloemen moet ‘natuurlijker’. Dat is nodig om mens, dier en milieu te beschermen tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Al jarenlang komt er teveel van de insecticide imidacloprid in de natuur terecht, ingrijpen is dan ook noodzakelijk. Het verbod van het Ctgb is daarom een begrijpelijke stap die ik respecteer.”

Conclusies

Al een paar jaar zijn er zorgen over te hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit kan de organismen in het water aantasten en daarmee de hele voedselketen in en om het water verstoren. Daarom maakte het Ctgb in 2014 waterzuivering verplicht. Op verzoek van de producent is daar in 2015 de bepaling van gecontroleerde distributie aan toegevoegd. Staatssecretaris Van Dam heeft in 2016 door het Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden onderzoek laten doen naar imidacloprid in het oppervlaktewater en een nalevingsrapportage laten opstellen door de NVWA. Op basis hiervan concludeert het Ctgb het volgende:

De toelatingsnorm wordt nog steeds substantieel overschreden;
  Er wordt niet of nauwelijks afvalwater gezuiverd, terwijl er wel wordt geloosd;
  Het systeem van gecontroleerde distributie is onvoldoende robuust.

Eerder dit jaar kondigde staatssecretaris Van Dam een gebruiksverbod voor imidacloprid aan voor specifieke gebieden. Het ontwerpbesluit is voor advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de EU ter notificatie. Aangezien het Ctgb heeft besloten tot een (voorgenomen) tijdelijke maatregel, zal staatssecretaris Van Dam het gebruiksverbod voor specifieke gebieden op dit moment niet in werking laten treden.