vrijdag, 8. juli 2016 - 15:39

FNV: fatsoenlijk pensioen voor alle werkenden

FNV: fatsoenlijk pensioen voor alle werkenden
Amsterdam

Alle werkenden moeten een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. Dat stelt de FNV in reactie op de perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’ van staatsecretaris Klijnsma. Iedere werkende, zzp’er, in vaste dienst of met een flexcontract moet een stabiel aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

De FNV vindt het goed dat de staatssecretaris erkent dat het pensioenstelsel er voor iedereen moet zijn. FNV-bestuurder Han Busker: “Het Nederlandse pensioenstelsel is nog altijd één van de beste stelsels ter wereld, maar het staat mede onder druk doordat veel werkenden geen pensioen opbouwen. Ik vind het goed om te zien dat de staatssecretaris dat onderschrijft. Bij een echte baan hoort namelijk een goed pensioen. En dat gaat het beste als ons stelsel gebaseerd is op solidariteit en collectiviteit, samen delen doe je namelijk ook voor jezelf.”

Het afschaffen van de doorsneesystematiek waar dit kabinet over spreekt is volgens de FNV geen goed idee. “Dat zet de pensioenen nog meer onder druk. De kosten om dit systeem af te schaffen zijn torenhoog. Wij willen niet dat dat afgewenteld wordt op volgende generaties. Tenzij de overheid de rekening oppakt, is dit voor ons nog niet aan de orde”, aldus Busker.

De door dit kabinet uitgewerkte ideeën kijken vooral naar de lange termijn, maar de FNV wil dat er ook naar de korte termijn wordt gekeken. Busker: “Veel gepensioneerden hebben het op dit moment heel zwaar omdat hun pensioenen onder druk staan en ze dus minder koopkracht hebben. Maar ook de pensioenen van werkenden verkeren door de lage rente in zwaar weer. Maatregelen om daar wat aan te doen mis ik in deze nota.”

Pensioenfondsen moeten volgens de FNV met minder rentegevoelige rekenregels mogen werken, zodat ze niet constant onder druk staan. Daarnaast is het volgens de FNV belangrijk dat de pensioenen worden aangepast aan het prijspeil.

Categorie: