dinsdag, 27. september 2016 - 17:40

Nederland meest concurrerende economie van de EU

Nederland meest concurrerende economie van de EU
Foto: RVD
Den Haag

Nederland stijgt dit jaar van de vijfde naar de vierde plaats op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Door Duitsland te passeren, is Nederland nu de meest concurrerende economie van de EU. Mondiaal zijn alleen Zwitserland, Singapore en de VS concurrerender. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het World Economic Forum. De vierde positie is de hoogste ranking die Nederland ooit heeft gehad.

Minister Kamp van Economische Zaken: "Er is veel om trots op te zijn in Nederland: dit rapport laat zien dat we een van de meest geavanceerde en innovatieve economieën van de wereld hebben. Samen met ondernemers en kennisinstellingen en overheden hebben we gebouwd aan deze sterke uitgangspositie. Om de concurrentie ook in de toekomst voor te blijven, is het zaak niet stil te zitten. In het belang van werkgelegenheid en economische groei moeten we deze positie verder versterken en uitbouwen. Wie weet staan we volgend jaar dan weer een plek hoger op deze ranglijst."

IJzersterke uitgangspositie

Volgens de onderzoekers van het  World Economic Forum is de  vierde positie van Nederland te danken aan een infrastructuur van wereldklasse, een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg, een uitmuntend hoger onderwijs en een blijvende focus op innovatie. Dankzij de samenwerking binnen het Nederlandse Topsectorenbeleid tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontstaat een omgeving waar innovatie snel tot stand komt. Het rapport stelt dat het beleid van de overheid de afgelopen jaren actief heeft bijgedragen aan het versterken van de Nederlands positie. De onderzoekers noemen onder andere het gevoerde macro-economisch beleid, het gezond maken van de overheidsfinanciën en de hervormingen op de arbeidsmarkt als positieve overheidsmaatregelen.

Uitdagingen

Naast lof, wijst het rapport ook op de ‘achilleshiel’ van het Nederlandse concurrentievermogen: de financiële dienstverlening van banken aan het bedrijfsleven. Zo wijzen de onderzoekers er onder meer op dat de krediet- en kapitaalverstrekking aan het MKB en startups nog stukken beter kan. Kamp: " Het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven blijft een belangrijke prioriteit voor het kabinet. We doen al veel, maar het kan slagvaardiger. Om met meer flexibiliteit en snelheid in te kunnen spelen op snel veranderende markten en behoeften, komt het kabinet nog deze kabinetsperiode met een voorstel voor een nieuwe instelling om investeringen in het Nederlandse bedrijfsleven beter mogelijk te maken en investeringsmogelijkheden van de markt en de overheid beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo werkt het kabinet met investeerders aan een klimaat waarin startende en doorgroeiende ondernemers succesvol zijn.”

Nederland vaste kracht in de top 10

Nederland staat al sinds 2005 onafgebroken in de top tien van de meest concurrerende economieën ter wereld. In 2012 stond Nederland op plek 5, maar in 2013 zakte Nederland naar plek 8, een positie die ons land in 2014 handhaafde. Het kabinet stelde zichzelf in het Regeerakkoord de ambitie om de positie van Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën te verankeren en versterken. Met een rentree in de top 5 van de index vorig jaar werd die ambitie verwezenlijkt. Dit jaar stijgt Nederland verder door. De gehele lijst bestaat uit 138 landen.

Categorie:
Provincie: