woensdag, 22. februari 2017 - 12:32 Update: 22-02-2017 13:21

'Nederlandse supermarkten slaan slaatje uit ophokplicht voor vrije uitloopkippen'

Nederlandse supermarkten slaan slaatje uit ophokplicht voor vrije uitloopkippen
Foto: Archief bon
Barneveld

Supermarkten maken extra winst over de rug van consumenten en pluimveehouders.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft geconstateerd dat pluimveehouders door de aanhoudende vogelgriepdreiging en ophokplicht gemiddeld 35% minder betaald krijgen voor hun vrije uitloopeieren, die tijdelijk niet zo mogen heten. Deze eieren worden echter voor de reguliere prijs van vrije uitloopeieren in de supermarkt verkocht. De handel wordt
zo beter aan de crisis van de boeren. Fair trade is bij eierhandelaren en grootgrutters blijkbaar ver te zoeken. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Pluimveelhouders op de website.

Sinds 9 november 2016 mogen kippen niet meer buiten lopen als gevolg van de aanhoudende vogelgriepdreiging. Het probleem is de Europese verordening die bepaalt wanneer een ei een vrije uitloop ei is en ook als zodanig verkocht mag worden. Volgens deze verordening mogen, onder bepaalde voorwaarden (zoals extreem slecht weer of vogelgriepdreiging) kippen maximaal 12 weken aaneengesloten binnen blijven, maar mogen hun eieren gedurende die periode nog wel als vrije uitloopeieren worden verkocht. Daarna verandert hun status in scharreleieren.

Integriteit supermarkten ver te zoeken

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) gaf de pluimveehouders te kennen dat een sticker of wikkel op het vrije uitloop doosje met:'nu tijdelijk scharrelei' niet mogelijk was.Sinds enkele dagen blijkt dat stickers plakken wel degelijk s gelukt. Supermarkten communiceren via een sticker op het doosje en een bordje of poster bij het winkelschap dat kippen tijdelijk binnen moeten blijven. De consument betaalt de reguliere prijs, maar pluimveehouders krijgen gemiddeld 3 cent per ei minder uitbetaald.

De NVP beraadt zich op vervolgstappen, maar hoopt op maatschappelijke verontwaardiging over de integriteit vasupermarkten in deze. Oplossingen zijn er door ofwel de contractuele inkoopprijs voor vrije uitloopeieren met terugwerkende kracht te betalen aan pluimveehouders, of de verkoopprijs van scharreleieren door te berekenen aan de consument.

Faire eierprijs

Ook weten welk ei u gekocht heeft? Download de gratis Eicode app en voer de code op het ei in. Zo ziet u van welke pluimveehouderij uw eitje komt. Van de 'nu even geen vrije uitloop' code 2 eieren kunt u zo ook checken of deze van kippen komen die, zodra het weer kan, wel weer naar buiten gaan. Wilt u zeker weten dat u een faire prijs betaalt voor
uw ei? Koop dan rechtstreeks bij een pluimveehouder in uw buurt