woensdag, 17. mei 2017 - 8:01 Update: 17-05-2017 13:09

Twee keer zoveel 100-plussers in twintig jaar tijd

Aantal 100-plussers verdubbeld in twintig jaar
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden.

Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal tachtigers en negentigers is de afgelopen twintig jaar ook toegenomen, maar wel minder snel dan het aantal honderdplussers. Tussen 1997 en 2017 nam het aantal tachtigers met 52 procent toe tot ruim 642 duizend, het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112 duizend. De stijging hangt samen met de almaar dalende sterftekansen en een gestage toename van de geboorten vanaf halverwege de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw. Vanaf 2020 zal het aantal honderdplussers naar verwachting sneller stijgen. Dit laatste hangt samen met een kleine babyboom kort na de Eerste Wereldoorlog.

Ouderen overlijden het meest in de winter

In de winterperiode is het aantal sterfgevallen doorgaans hoger, met name bij tachtigplussers. Omdat deze groep ouderen groeit, overlijden er ook meer mensen, vooral in de winter. Het aantal sterfgevallen is mede hierdoor gedurende het jaar meer gaan schommelen.

Sterfgevallen honderdplussers piekten begin 2017

De schommelingen in de sterftecijfers zijn het duidelijkst zichtbaar bij eeuwelingen. Gedurende 2016 overleden ruim duizend mensen van honderd jaar of ouder, maar in dezelfde periode  bereikten ruim 1 100 ouderen deze leeftijdsgrens. Op 1 april was het aantal honderdplussers weer gedaald naar 2 160 personen. Van januari tot maart  waren er relatief veel sterfgevallen. Die sterfte viel samen met een griepgolf.

Relatief de meeste honderdplussers in Griekenland

Nederland telde 128 honderdplussers per miljoen inwoners in 2015 en behoort daarmee in Europa tot de middenmoot. Griekenland voert de lijst aan met 565 eeuwelingen op een miljoen inwoners, op afstand gevolgd door Portugal en Frankrijk. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in deze landen.

Categorie: