dinsdag, 28. november 2017 - 17:25

Belangen polishouders voorop bij nieuwe wet voor verzekeraars

Belangen polishouders voorop bij nieuwe wet voor verzekeraars
Foto: Ministerie van Financien
Den Haag

De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij verzekeraars die failliet dreigen te gaan. Dat wordt geregeld in het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars dat door de ministers Hoekstra (Financiën) en Dekker (Rechtsbescherming) vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer.

Minister Hoekstra (Financiën): ,,Hiermee scheppen we helderheid over hoe DNB en de curator omgaan met verzekeraars die failliet dreigen te gaan of daadwerkelijk omvallen. Die helderheid is nodig en goed voor alle betrokkenen, maar vooral voor mensen die een polis hebben afgesloten.’’

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat middelgrote en grote verzekeraars bij financiële problemen op een goede manier door DNB kunnen worden afgewikkeld. De belangen van polishouders bij kleinere verzekeraars worden op aanraden van de Raad van State met dit wetsvoorstel door de curator behartigd.

Minister Dekker (Rechtsbescherming): ,,Mensen die een verzekering hebben lopen, staan voorop in het nieuwe wetsvoorstel. We beschermen hun belangen en gaan maatschappelijke onrust – als gevolg van een dreigend of daadwerkelijk faillissement van een verzekeraar - zoveel mogelijk beperken.’’

Uitgangspunt is dat geen enkele schuldeiser van een verzekeraar die door DNB wordt afgewikkeld, slechter af mag zijn dan het geval zou zijn geweest bij een faillissement. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het onderzoek van de Commissie Verzekeraars, die in 2015 waarschuwde voor de zorgelijke toestand van het Nederlandse verzekeringslandschap.

Op basis van de nieuwe regels moeten de meeste verzekeraars elke drie jaar plannen opstellen waarin ze duidelijk maken wat ze zullen doen als hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal voor grotere verzekeraars afwikkelingsplannen maken. Als een verzekeraar faalt, is DNB beter in staat onderdelen van de verzekeraar (zoals de verzekeringsportefeuille) te isoleren en over te dragen aan een andere partij.

De wet regelt verder dat alle schuldeisers worden betrokken bij een mogelijk noodzakelijke 'bail-in' (manier om de verliezen op te vangen). Vóór dat polishouders eventueel verliezen lijden, moeten eerst de aandeelhouders en alle andere schuldeisers verliezen accepteren.

Verder kan de curator binnen het nieuwe wetsvoorstel polishouders voorschotten geven op hun uitkering uit de boedel van de failliete verzekeraar. Nu hebben ze ook recht op zo’n uitkering, maar moeten ze daar vaak lang op wachten. Ook hiervoor geldt dat het doel is om de belangen van polishouders bij een failliete verzekeraar beter te beschermen.

Categorie:
Provincie: