maandag, 12. maart 2018 - 13:00 Update: 12-03-2018 13:10

Ouderen verwachten moeilijk een geschikte woning te kunnen vinden

Ouderen verwachten moeilijk een geschikte woning te kunnen vinden
Foto: Archief FBF.nl
Amersfoort

Veel ouderen (44%) hebben zich nog niet georiënteerd op het vinden van een ander huis waar ze comfortabel langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Van hen die zich daar al wel (enigszins) in verdiepten, zegt ruim 4 op de 5 (81,3%) dat er weinig geschikte woningen voor ouderen in hun gemeente voorhanden zijn. Hierdoor verwachten ze te zijner tijd (enorm) moeilijk een geschikte woning te zullen vinden. Ook houden ze de gemeenten (69,9%) en/of woningcorporaties (55,6%) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dit type woningen. Zo blijkt uit grootschalig onderzoek* van de stichting Zilver Wonen onder ruim 3.800 personen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar.

Al steken gemeenten en woningcorporaties er met kop een schouders bovenuit, men acht ook andere instellingen of bedrijven verantwoordelijk. 1 op de 5 ouderen (20,1%) vindt dat de overheid de beschikbaarheid van passende woningen zou moeten faciliteren of stimuleren. 1 op de 10 (11,6%) ziet het meer als een taak van de provincie en 15% is van mening dat er een rol is weggelegd voor private bouwondernemingen en/of projectontwikkelaars.

100.000 seniorenwoningen tekort in 2019

“Er is een groot tekort aan seniorenwoningen, momenteel ongeveer 80.000, en daar komen indien het huidig beleid ongewijzigd blijft, elk jaar nog zo’n 20.000 woningen bij. Het tekort loopt dus alsmaar op, terwijl we in alle gemeenten, vooral in die op het platteland, juist een actief beleid zouden willen zien”, aldus Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen. “Er moet dus echt iets gebeuren. Er zijn in Nederland zo’n 3 miljoen 65-plussers. We horen ook van gemeenten zelf dat ze een schrijnend tekort hebben aan seniorenwoningen. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aange­paste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien. Toch houdt een derde van de huurders (32,3%) de woningcorporatie hiervoor verantwoordelijk en vindt 1 op de 5 dat zij ook de kosten ervan voor hun rekening zouden moeten nemen.Het grootste deel (40,8%) is echter van mening dat de gemeente moet bijspringen (bijvoorbeeld via de Wmo).

Stichting Zilver Wonen (ZW)

Naast onderzoek om ouderen te laten nadenken over aanpassingen aan hun huis, beheert stichting Zilver Wonen (ZW) ook het digitale plat­form www.zilverwonen.nl De stichting is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners van de stichting ZW zijn onder meer ANBO (o.a. onderzoek en individuele adviezen over langer thuis wonen, Rabobank Nederland (o.a. ouderenadviseurs, lokale voorlichtingsmarkten), Uneto-VNI (o.a. adviezen en installatie op maat van badkamer tot lifttrap via de Comfortinstallateurs), en Evident P.R. (management van de stichting en communicatie).

* Onderzoek uitgevoerd onder 3.888 zelfstandig wonende ouderen tussen de 60 – 80 jaar.

Categorie:
Provincie: