dinsdag, 14. augustus 2018 - 11:17

Economie groeit met 0,7 procent, maar wel meer faillissementen

Economie groeit met 0,7 procent, maar wel meer faillissementen
Foto: fbf
Den Haag

De economie is in het afgelopen kwartaal opnieuw gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor, met 0,7 procent.

De investeringen in vaste activa lagen in het tweede kwartaal van 2018 ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines zijn gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven opnieuw meer geïnvesteerd in auto’s.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2018 met bijna 3 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De export van Nederlands product groeide een fractie harder dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten).

Consumenten hebben in het tweede kwartaal ruim 2 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2017. Ze besteedden over vrijwel de hele linie meer dan een jaar eerder. Vooral aan auto’s en elektrische apparaten gaven ze meer uit. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017. De stijging is iets groter dan in mei. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst.

Aantal faillissementen neemt iets toe

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen. In juli 2018 zijn er 3 bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel.

Aantal banen blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 52 duizend toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50 duizend toeneemt. Wel is de stijging nu wat minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 676 duizend (7 procent).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,7 procent meer dan een kwartaal eerder.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 16 duizend toegenomen tot 251 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures vijf jaar, waardoor het aantal openstaande vacatures nu hoger is dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Medio 2013 werd nog de laagste stand bereikt met 91 duizend vacatures.

In het tweede kwartaal van 2018 waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 354 duizend personen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit zijn de werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Hun aantal nam af met 14 duizend personen ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid piekte in het eerste kwartaal van 2014 met 7,8 procent. Sindsdien is deze zeventien kwartalen op rij gedaald.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe.

Categorie:
Provincie: