vrijdag, 28. juni 2024 - 9:12

3 op de 10 bedrijven ondervinden problemen in toeleveringsketen

containers-schip-vervoer
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haab

Ruim 3 op de 10 bedrijven gaven in mei 2024 aan problemen te hebben ondervonden bij de toelevering van grondstoffen, producten of diensten in de afgelopen twaalf maanden. De belangrijkste gevolgen daarvan voor ondernemers zijn hogere grondstofkosten of duurdere producten en vertraging in de processen. Industriële bedrijven ervaren relatief vaak belemmeringen bij de export. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Voor dit onderzoek, dat maandelijks wordt gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW, zijn in mei 2024 extra vragen gesteld over de toelevering aan bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, detailhandel en diensten.

Detailhandelaren ondervonden vaker problemen

Ruim 44 procent van de detailhandelaren ervaart problemen (aanzienlijk of enigszins) bij de toelevering van grondstoffen, producten of diensten. Ook voor vervoer- en opslagbedrijven geldt dat ruim 4 op de 10 bedrijven problemen ervaren. Deze bedrijfstak kent het grootste aandeel bedrijven (15 procent) dat aangeeft aanzienlijke problemen te ondervinden. Horecabedrijven ondervinden het minst vaak problemen: ruim 63 procent geeft aan nauwelijks of geen problemen te hebben in de toeleveringsketen.

Binnen het kleinbedrijf ligt het aandeel ondernemers dat toeleveringsproblemen ervaart op ruim 27 procent, dat is lager dan in het middenbedrijf (30 procent) en het grootbedrijf (35 procent).

Categorie:
Provincie: