woensdag, 11. september 2019 - 17:00 Update: 11-09-2019 19:30

Nieuwe politieke partij wil invoering van Basisinkomen

ANTWERPEN (EZPress) - Oprichter en drijvende kracht achter de nieuwe partij de `Basisbeweging` is de Belg Olli Salvatore, auteur van het boek `Het Basisinkomen als Mensenrecht`. In zijn essay bepleit de politieke filosoof een snelle invoering van het basisinkomen, als adequaat antwoord op de toenemende automatisering die ontelbare jobs in een rotvaart doet verdwijnen.

Als voorbeeld noemt hij de bankensector, de industrie en de kassières in de supermarkt. Maar het grootste banenverlies valt volgens hem te vrezen in de transportsector. Eenmaal de zelfrijdende auto groen licht krijgt op onze wegen dan dreigen in Europa alleen al 7 miljoen werknemers die tot op heden actief zijn in deze sector als chauffeur hun baan te verliezen.

Politici denken te weinig vooruit en zijn daarom allerminst voorbereid op dit doemscenario, aldus Salvatore. In de nabije toekomst zullen de meeste werklozen niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun langdurige werkloosheid.

In plaats van hen te stigmatiseren zou de staat zorg moeten dragen voor een basisinkomen voor haar burgers. A.I. en robotisering zullen het meeste werk voor zichzelf opeisen, daar kan de werkzoekende van morgen niets meer tegen in brengen. Op termijn moet elkeen die kan bewijzen zich voldoende dienstbaar te hebben gemaakt voor de samenleving kunnen genieten van zo`n basisinkomen.

De `Basisbeweging` wil ook de ongelijkheid tussen man en vrouw recht trekken. Huismoeder zijn is immers een fulltime bezigheid waar thans geen verloning tegenover staat. Door ook huismoeders een basisinkomen te verschaffen zullen zij eindelijk het gevoel krijgen dat ook zij een onmisbare taak vervullen die de maatschappij ten goede komt.

Tenslotte: Het kan niet de bedoeling zijn dat robots ons inkomen afpakken, maar juist voor ons allen inkomen gaan opleveren! Van zodra de doorsnee burger een basisinkomen ontvangt zal deze de robot niet langer misprijzen als een concurrent op de arbeidsmarkt maar juist als een zaligmakend middel dat hem of haar bevrijdt van (teveel) arbeid.

Overigens zal het basisinkomen niemand verhinderen om nog te werken tegen betaling. Weliswaar wanneer de fysieke en economische omstandigheden dit toelaten en dan zoveel als men zelf verkiest.

De `Basisbeweging` spitst zich niet alleen toe op dit thema maar heeft daarnaast ook een brede waaier aan standpunten (zoals over Klimaat) die allen terug te vinden zijn op de website www.basisbeweging.info

//Einde bericht

Bron: Basisbeweging

Dit is een origineel persbericht EZPress news Distribution www.ezpress.eu