dinsdag, 12. januari 2016 - 16:37 Update: 12-01-2016 16:50

Aantal orgaantransplantaties in 2015 gedaald, tweederde nabestaanden weigert

Aantal orgaantransplantaties in 2015 gedaald, tweederde nabestaanden weigert
Foto: Archief FBF
Leiden

Ondanks een stijgend van het aantal gemelde donoren zijn er in 2015 minder transplantaties uitgevoerd dan in het jaar daarvoor. Dit heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) dinsdag bekendgemaakt.

De ziekenhuizen meldden in 2015 vier procent meer orgaandonoren aan bij de NTS dan het jaar daarvoor. Uiteindelijk heeft toch twee procent minder mensen daadwerkelijk een orgaan kunnen doneren namelijk 265 versus 271 donoren in 2014). 

Het aantal transplantaties met organen van overleden donoren nam af met vier procent van 785 naar 755. Ook stonden vorig jaar 5% minder donoren bij leven een nier of deel van de lever af. De wachtlijst daalde met zes procent van 1043 in 2014 naar 984.

NTS-directeur Bernadette Haase geeft aan ‘het jammer te vinden’ dat de stijging van het aantal gemelde donoren niet heeft geleid tot meer orgaantransplantaties in 2015. Er zijn wel dertien procent meer hoornvliestransplantaties uitgevoerd. 

Haase: ‘Gelukkig tellen we sinds 2012 structureel meer transplantaties. Het gaat om een stijging van achttien procent naar gemiddeld 748 transplantaties. In de jaren voorafgaand aan het Masterplan Orgaandonatie (2005-2007) ging het om gemiddeld 636 transplantaties per jaar. ‘Dat neemt niet weg dat de nood voor mensen op de wachtlijst nog steeds verschrikkelijk hoog is.’

Orgaandonoren

Dat er in 2015 minder mensen donor zijn geworden, komt met name doordat er twintig procent meer hartdode donoren zijn gemeld dan in 2014 en zestien procent minder hersendode donoren. Donaties na hartdood gaan veel vaker niet door omdat er tijdens de laatste fase van overlijden nog medische problemen ontstaan die donatie tegenhouden. 

Bovendien kan een hartdode donor minder organen doneren. De verhouding hartdood – hersendood heeft ook gevolgen voor de aantallen transplantaties. ‘Helaas hebben we geen grip op de schommelingen tussen donatie na hersendood en donatie na hartdood’, aldus de NTS-directeur.

Nabestaanden

Een reden tot zorg is volgens Haase ook het blijvend lage toestemmingspercentage van nabestaanden. Zo’n tweederde van de nabestaanden weigert medewerking aan donatie als geen registratie van de overledene in het Donorregister wordt aangetroffen.

Categorie:
Provincie: