dinsdag, 19. januari 2016 - 11:22 Update: 19-01-2016 13:40

Artsen vragen uitstel elektronisch patiëntendossier

elektronisch patiëntendossier
Foto: Archief EHF
Amstelveen

Dinsdag 19 januari spreekt de Eerste Kamer verder over het wetsvoorstel van minister Schippers over elektronische uitwisseling van patiëntengegevens. Hoewel dit wetsvoorstel een werkbaar juridisch kader bevat, zijn de eisen die het stelt aan de informatiesystemen van zorgverleners op dit moment niet haalbaar. Net als de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), pleit de KNMG er daarom voor dat de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel uitstelt.

Het wetsvoorstel ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ bevat een bepaling over gespecificeerde toestemming. Dit houdt in dat patiënten gericht moeten kunnen aangeven welke zorgverleners welke informatie over hen elektronisch mogen raadplegen. Die vereisten zijn op dit moment niet uitvoerbaar. In een recente brief aan de Tweede Kamer en in de beantwoording van vragen van de Eerste Kamer erkent de minister dit ook. In deze stukken wordt tevens bevestigd dat, zolang niet duidelijk is hoe gespecificeerde toestemming wordt geïmplementeerd, het niet vast te stellen is wat het voorstel voor gevolgen heeft voor de regeldruk in de zorg. De Eerste Kamer zal dit bij het toetsen van de kwaliteit van dit wetsvoorstel moeten meewegen. Bovendien lijkt het wetsvoorstel op dit onderdeel in strijd met de eis van uitvoerbaarheid uit de Aanwijzingen voor de regelgeving.