maandag, 7. maart 2016 - 12:38 Update: 07-03-2016 12:41

VUmc kiest voor 'gendersensitiviteit' in gezondheidszorg

VUmc kiest voor 'gendersensitiviteit' in gezondheidszorg
Foto: VUmc
Amsterdam

In de gezondheidszorg is nog steeds weinig bewustzijn over man/vrouw verschillen. Ziekten worden bij vrouwen minder snel herkend en medicijnen en behandelmethoden werken vaak anders in het vrouwelijk lichaam. Dit komt omdat ze vooral zijn afgestemd op het mannenlichaam en getest zijn op mannelijke proefdieren.

De raad van bestuur van VUmc heeft het unieke initiatief genomen om aan interventiecardioloog Yolande Appelman de opdracht te geven een regiegroep ‘gendersensitiviteit’ op te richten.

Het mandaat van deze regiegroep is om bewustwording te creëren met betrekking tot gendersensitiviteit binnen onderzoek, onderwijs & opleiden en de kliniek. Daaropvolgend kan beleid geformuleerd worden voor de introductie dan wel verbetering van gendersensitiviteit binnen deze domeinen. De regiegroep wordt in eerste instantie opgericht voor een periode van twee jaar.

Interventiecardioloog Yolande Appelman: “Een voorbeeld dat illustreert hoe belangrijk gendersensitiviteit is: hartklachten bij mannen worden veelal veroorzaakt door een vernauwing in de grote bloedvaten van het hart, terwijl bij vrouwen de klachten anders kunnen zijn en het probleem bij jonge en middelbare vrouwen veelal in de kleine bloedvaatjes zit. Dit is echter met de huidige technieken niet goed vast te stellen en ook niet goed te behandelen. Er is op dit moment onvoldoende kennis om vrouwen met hart- en vaatziekten de juiste diagnose en behandeling te geven terwijl het doodsoorzaak nummer 1 is. Dit moet echt anders.”

Het probleem is bovendien breder dan hart- en vaatziekten. Appelman: “De regiegroep ‘gendersensitiviteit’ van VUmc is breed samengesteld. We gaan concrete aanbevelingen formuleren en maatregelen voorstellen waar onderzoekers, dokters en docenten bij de medische faculteit mee aan de slag kunnen. Zodat kennis over gendersensitiviteit wordt verkregen waar mogelijk en reeds bestaande kennis wordt geïmplementeerd waar nodig. Alleen op deze manier kunnen we zowel mannen als vrouwen beter behandelen.”

Yolande Appelman zoekt de samenwerking binnen VUmc met de verschillende onderzoeksinstituten, het Instituut voor Onderwijs en Opleiden, diverse collega’s in de kliniek en met allerlei organisaties om meer aandacht te krijgen voor gendersensitiviteit, zoals Womeninc., de Hartstichting, ZonMw en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Ook wil ze een stichting oprichten die breder het gebied van gendersensitieve zorg bestrijkt: Europees en over verschillende (medische) disciplines.

Vanochtend kondigde minister Schippers (Volksgezondheid) aan om 12 miljoen euro te steken in onderzoek naar de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Onbekend is nog waar het onderzoeksgeld naar toe zal stromen.