maandag, 21. maart 2016 - 12:26 Update: 22-03-2016 21:46

RIVM gaat rook uit waterpijp verder onderzoeken

'Het roken van een waterpijp is niet zonder risico’s'
Foto: freeimages.com
Bilthoven

Het roken van een waterpijp is niet zonder risico’s. Eén van de risico’s is het vrijkomen van koolmonoxide (CO). Zelfs bij éénmalig gebruik kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de risico’s van waterpijp roken door het RIVM.

Ook bleek dat de afgelopen jaren een aantal meldingen is gedaan van personen die onwel zijn geworden na een bezoek aan een shishalounge, waar waterpijp wordt gerookt.

Het roken van een waterpijp kan schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat er stoffen zoals teer, nicotine, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), fijnstof, zware metalen en koolmonoxide (CO) vrijkomen.

De stoffen die vrijkomen bij het roken van een waterpijp zijn afkomstig van zowel de rookwaar (tabak, kruiden, vruchtenmengsels of aromatische stoomstenen) als de verhittingsbron (kooltjes van houtskool, quick-light-kooltjes, natuurkooltjes of elektrische kooltjes). CO komt alleen vrij bij het gebruik van houtskool en natuurkool en niet bij het gebruik van elektrische kooltjes. Het water in de waterpijp filtert de rook slechts in zeer geringe mate.

Koolmonoxidevergiftiging

Bij het roken van een waterpijp kan tot wel 30 keer meer koolmonoxide vrij komen dan bij het roken van sigaretten. Meer dan negentig procent van de CO in de rook is afkomstig van kooltjes. Zowel de roker als de omgeving worden blootgesteld aan koolmonoxide.

Koolmonoxide is een reukloos en schadelijk gas dat 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof. Bij een koolmonoxidevergiftiging neemt het de plek in van zuurstof bij het transport door de bloedvaten.

Het lichaam kan hierdoor minder zuurstof opnemen bij het inademen met als gevolg dat vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof krijgen. De ernst van een koolmonoxidevergiftiging kan variëren van duizeligheid en benauwdheid tot een ziekenhuisopname of in het ergste geval overlijden.

Maatregelen

In ruimtes waar waterpijp gerookt wordt, zoals shishalounges,  kunnen de CO-waarden boven de maximaal toelaatbare waarden komen. Er is dan ook behoefte aan een goede controle van de luchtkwaliteit van deze gelegenheden.

Nader onderzoek

Het RIVM gaat de rook die ontstaat bij het roken van diverse rookwaren voor de waterpijp nader onderzoeken om een beter inzicht te krijgen in de risico’s voor de gezondheid. Gebruikers kunnen het risico verkleinen door op een elektrische manier te verhitten (elektrisch kooltje). Daarbij komt geen CO vrij van de verhittingsbron. Ook is het aan te raden de ruimte waar een waterpijp gerookt wordt goed te ventileren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):