woensdag, 23. maart 2016 - 13:16 Update: 23-03-2016 16:51

'Verbeteringen zorg particuliere klinieken nodig'

IGZ: 'Zorg in particuliere klinieken kan en moet nog beter'
Foto: fbf archief
Utrecht

In het rapport Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder! stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de kwaliteit van zorg in particuliere klinieken op veel onderdelen goed is maar dat er echter ook nog veel verbeteringen nodig zijn in de instellingen die de inspectie heeft bezocht.

Risico's scherper in beeld

Om de veiligheid en kwaliteit te verbeteren moeten de particuliere klinieken de risico’s scherper in beeld krijgen. Het is de eerste keer dat de IGZ, naast de jaarlijkse uitgaven van ‘Het resultaat telt’, in deze vorm een rapport over de particuliere klinieken naar buiten brengt. 

Dit rapport gaat over toezichtbezoeken die de inspectie heeft gedaan naar aanleiding van risico-indicatoren, signalen en informatie uit het veld en informatie van de IGZ. De bezoeken die de IGZ in 2014 heeft gebracht in deze sector waren specifiek gericht op het operatief proces en de risicobeheersing van de hele kliniek.

Dezelfde regels

Voor zorg geleverd in het ziekenhuis of in een particuliere kliniek zijn dezelfde wet- en regelgeving, normen en richtlijnen van toepassing. De patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat de zorg in particuliere klinieken goed en veilig is.

Enkele conclusies

Via het risicogestuurde toezicht bezocht de inspectie 21 klinieken voor risicobeheersing van de hele kliniek. Bij 18 daarvan werden 106 verbetermaatregelen opgelegd (variërend van twee tot negen per kliniek) waaronder kwaliteitsbeleid professionals, medicatieveiligheid, infectiepreventie en medisch apparatuur. Bij drie klinieken werden geen tekortkomingen vastgesteld.

Daarnaast is in 13 klinieken het operatief proces door de IGZ uitdrukkelijk getoetst op ondermeer infectiepreventie, medicatieveiligheid, stopmomenten als de time-out, patiënten identificatie, juiste klasse van de operatiekamer. 

Klinieken kregen de kans zelf zaken op orde te brengen. Bij twee klinieken waren de tekortkomingen ernstig en was de kwaliteit en veiligheid van zorg dermate risicovol dat verscherpt toezicht werd ingesteld.

Onaangekondigde bezoeken

Ook in 2016 wordt transparant toezicht op de particuliere klinieken gehouden door onaangekondigde inspecties. In 2016 gaat de inspectie verder in met het gesprek met bestuurders, koepels, wetenschappelijke verenigingen, zorgverleners en patiënten.

Categorie:
Provincie: