vrijdag, 1. april 2016 - 18:24 Update: 01-04-2016 18:27

'Zorgmedewerkers en cliënten dupe bij overname huishoudelijke zorg Apeldoorn'

'Zorgmedewerkers en cliënten dupe bij overname huishoudelijke zorg Apeldoorn'
Foto: Archief EHF
Apeldoorn

De FNV en het CNV zijn van mening dat de oplossing, die de gemeente Apeldoorn heeft gevonden voor de zorgvoorziening binnen de gemeente, niet voldoet. Dit melden de vakbonden vrijdagmiddag.

De 364 medewerkers van zorginstelling Vérian worden overgenomen door PGVZ uit Kampen, Thuishulp Gezellig en Gelder Thuiszorg. Marian Beldsnijder van FNV Zorg & Welzijn zegt hierover: ‘Dit lijkt mooi, maar de geldende cao-afspraken worden niet nagekomen. De gemeente Apeldoorn biedt een veel te laag tarief en de medewerkers en hun cliënten zijn alsnog de dupe.’

Beldsnijder vervolgt: ‘Mensen verliezen inkomen. Bij overname van personeel moeten de geldende afspraken worden nageleefd en dat gebeurt hier niet. Veel medewerkers moeten salaris inleveren en verliezen contracturen.’

Eind vorige week lag er een voorstel van alleen PGVZ op tafel om alle medewerkers van Vérian met behoud van alle opgebouwde arbeidsvoorwaarden en –rechten over te nemen. De FNV ondersteunde dit voorstel. De gemeente Apeldoorn was echter ook nog in gesprek met Thuishulp Gezellig en Gelder Thuiszorg. Nu is er dus een deal en worden de medewerkers door drie partijen overgenomen. Deze deal pakt voor de medewerkers en cliënten dus veel ongunstiger uit.

Loek Lablans, CNV, geeft aan: ‘Ogenschijnlijk gaan de meeste medewerkers in het voorstel van overnamepartijen er qua inkomen op vooruit, maar op lange termijn is werk en inkomen niet verzekerd. Een derde van de mensen levert nu al in. De prijs die de gemeente biedt, betekent direct inkomensachteruitgang. En dat onder de noemer dat cliënt mag kiezen voor de aanbieder. Dus de cliënt moet eigenlijk tegen zijn medewerker zeggen: ik ben blij dat je komt, maar we doen het voor iets minder.’

De vakbonden overwegen een stap naar de rechter om de partijen te dwingen de cao na te leven. De FNV is al eerder door de kantonrechter in het gelijk gesteld, toen Vérian het loon van de werknemers eenzijdig wilde wijzigen.

Geld voor goede thuiszorg

Sinds de verschuiving van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten, gaan steeds meer thuiszorginstellingen failliet. Cliënten verliezen hun zorg en vele zorgverleners hun baan. En dat terwijl gemeenten wel geld voor de thuiszorg ontvangen. 

In december 2015 maakte de FNV afspraken met het kabinet en de VNG, waarin is afgesproken dat er 300 miljoen euro structureel wordt uitgetrokken voor de thuiszorg. Desondanks hanteren veel gemeenten te lage tarieven om goede thuiszorg overeind te kunnen houden. Zolang deze neerwaartse spiraal niet wordt doorbroken, blijft de FNV samen met de zorgwerknemers actie voeren.

Categorie:
Provincie: