dinsdag, 3. mei 2016 - 18:52 Update: 03-05-2016 19:02

Kwaliteit van leven dementen in verpleeghuis net zo goed als thuis

Kwaliteit van leven dementen in verpleeghuis net zo goed als thuis
Foto: Archief EHF
Maastricht

Anders dan vaak gedacht blijkt de kwaliteit van leven van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen even hoog te zijn als van degenen die nog thuis wonen.

Dit blijkt uit onder andere uit het promotieonderzoek van Hanneke Beerens aan de Universiteit Maastricht, waarop ze onlangs is gepromoveerd. "Nederland is allround kampioen dementiezorg”, stelt de promovenda, die zelf ook als verpleegkundige in de ouderenzorg werkte en haar onderzoek uitvoerde binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

'De stemming van mensen met dementie blijkt het belangrijkste voor een goede kwaliteit van leven, meer dan bijvoorbeeld fysiek welbevinden of cognitieve capaciteiten', zo concludeert Beerens  in haar proefschrift waar twee studies centraal staan. 

De eerste is een studie in acht Europese landen (Nederland, Duitsland, Engeland, Zweden, Estland, Finland, Frankrijk en Spanje) waar zowel mensen met dementie als hun verzorgers in het verpleeghuis/ mantelzorgers thuis gevraagd werd naar de kwaliteit van leven. Ook werden de mensen geobserveerd door onderzoekers. 

Vier pijlers

Kwaliteit van leven voor mensen met dementie, zo blijkt uit eerder onderzoek, steunt op vier pijlers. Psychologisch welbevinden, de eigen subjectieve beoordeling van de kwaliteit van leven, gedrag inclusief fysieke gezondheid, cognitief functioneren, sociaal gedrag en afhankelijkheid, objectieve omgeving materiële status, sociaal netwerk en ervaren kwaliteit van leven, de beoordeling van alle aspecten die belangrijk zijn voor het eigen leven. 

Even goed thuis als in verpleeghuis

Voor deze studie werden 1123 mensen met dementie die thuis woonden maar waarschijnlijk binnenkort werden opgenomen in een verpleeghuis geïncludeerd, evenals 791 mensen met dementie die drie maanden of korter in een verpleeghuis woonden. 

Hun kwaliteit van leven scoorde nagenoeg gelijk; vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn de verschillen verwaarloosbaar. Gemiddeld scoorden mensen met dementie in Zweden, Nederland en Engeland een hogere kwaliteit van leven dan in de overige landen.

Kwaliteit van zorg is hoog in Nederland

Naast de kwaliteit van leven werd ook de kwaliteit van zorg gescoord in de acht landen. Hieruit blijkt dat in objectieve zin Nederland ‘kampioen dementiezorg’ is. Waar bijvoorbeeld thuiswonende mensen met dementie in de EU gemiddeld 10% van de tijd met vrijheidsbeperkende maatregelen te maken krijgen, is dat in Nederland slechts 3%. 

Waar bijvoorbeeld 7% van de mensen in een verpleeghuis met doorligwonden te maken krijgt in de EU, is dat in Nederland 4%. “Er zijn natuurlijk altijd incidenten of aandachtspunten in de zorg voor mensen met dementie die je serieus moet nemen, maar de eenzijdig negatieve beeldvorming die je in Nederland vaak ziet over verpleeghuiszorg, lijkt wetenschappelijk niet te onderbouwen”, aldus Hanneke Beerens.

Positieve stemming 

De tweede studie steunt op de observatie van 115 bewoners van hoofdzakelijk Limburgse verpleeghuizen om hun kwaliteit van leven te beoordelen. Hieruit blijkt dat een positieve stemming samenhangt met een hogere kwaliteit van leven en andersom een negatieve stemming met een lagere. Een positieve stemming kreeg de doelgroep met name van het betrokken zijn bij activiteiten, liefst in de buitenlucht en sociale interacties.

De promovenda pleit voor het beter toerusten van zorgverleners om te ontdekken wat voor elke individuele cliënt een zinvolle dagbesteding is. Ook zou in de zorgopleidingen meer aandacht voor psychosociale zorg en ouderenzorg op zijn plaats zijn.

Categorie:
Provincie: