dinsdag, 7. juni 2016 - 22:23 Update: 08-06-2016 9:53

Wetsvoorstel Actieve Donorregistratiesysteem (ADR) lijkt de benodigde meerderheid in Tweede Kamer niet te halen

CDA stemt tegen Actieve Donorregistratiesysteem (ADR)
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het CDA gaat aanstaande donderdag het wetsvoorstel voor Actieve Donorregistratiesysteem (ADR) niet steunen en daarmee behaalt het niet de benodigde meerderheid van de stemmen in de Tweede Kamer.

Het CDA deelt de doelstelling om tot meer orgaandonoren en orgaantransplantaties te komen. Veel mensen staan nog steeds lang en soms tevergeefs op de wachtlijst voor bijvoorbeeld een nieuwe nier, long of lever. Om die reden heeft het CDA dit wetsvoorstel tot een actieve donorregistratie zeer zorgvuldig en uitgebreid bestudeerd. Om meerdere redenen heeft het CDA echter besloten om het wetsvoorstel niet te steunen. 

Recht op onaantastbaarheid

Het wetsvoorstel is een inbreuk op het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam zoals dat in artikel 11 van de Grondwet is vastgelegd. Een dergelijke inbreuk kan alleen als dit ook echt effectiever is en als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Tijdens het debat is gebleken dat op zowel de effectiviteit als de andere mogelijkheden veel onduidelijkheid bestaat. 

De minister geeft als adviseur vanuit de regering aan dat uit onderzoek niet eenduidig blijkt dat een ander beslissysteem in Nederland zal leiden tot aanzienlijk meer orgaantransplantaties. Zij geeft aan dat het onhelder is of het voorstel veel effectiever is dan het huidige systeem van orgaandonatie. 

Daarnaast heeft het CDA zorgen om de positie van de grote groep mensen in Nederland die niet goed kunnen lezen, schrijven of in staat zijn informatie vanuit de overheid goed te kunnen begrijpen. Deze mensen kunnen dus als donor geregistreerd staan zonder dat ze bewust de keuze voor een 'ja' hebben kunnen maken. 

Kwetsbare mensen

Het debat heeft ook duidelijk gemaakt dat er geen sluitend systeem kan komen om die kwetsbare groepen te beschermen. Wanneer die kwetsbare mensen niet goed begrijpen wat er van hun gevraagd wordt en niet reageren op de brieven vanuit de overheid, dan worden zij dus donor. In het huidige systeem is dit beter geregeld.

Het CDA kan op bovenstaande redenen het wetsvoorstel niet steunen. Het CDA vindt het echter wel van groot belang om tot andere wijzen te komen om het aantal orgaantransplantaties te vergroten. Daarom zal het CDA ook voorstellen doen om alternatieven sneller en beter uit te voeren. 

Perfusiekamer UMCG

Die liggen bijvoorbeeld in innovaties om het aantal succesvolle transplantaties te vergroten. Dan gaat het onder andere om de perfusiekamer in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar afgekeurde organen weer geschikt kunnen worden gemaakt voor transplantatie. 

Bovendien kunnen organen beter worden bewaard, waardoor meer mensen kunnen worden geholpen. Het UMCG loopt hiermee wereldwijd voorop en verwacht bijvoorbeeld 10% tot 20% meer long- en levertransplantaties te kunnen uitvoeren. Het is nu zaak om te komen tot een landelijke inzet van de perfusiekamer. 

Ook zijn er andere initiatieven die kunnen bijdragen aan meer donoren en succesvolle transplantaties. De verplichting voor gemeenten om bij de uitgifte van officiële documenten een donorformulier mee te geven, is een optie die het CDA overweegt. 

In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan dat worden georganiseerd. Voorlichting op scholen leidt tot meer kennis over orgaandonatie, met als gevolg dat scholieren een bewustere keuze kunnen maken als hun op hun 18de wordt gevraagd om zich te registeren. 

Verder is gebleken dat scholieren na de voorlichting ook thuis, met hun ouders, broers en zussen, over orgaandonatie spreken. Zo verspreidt de kennis over dit onderwerp zich verder. Op dit moment is maar bij 1 op de 6 achttienjarigen in de klas orgaandonatie behandeld.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):