maandag, 20. juni 2016 - 13:19 Update: 20-06-2016 13:30

Antibioticagebruik kan in veel landen omlaag

Antibioticagebruik kan in veel landen omlaag
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Binnen Europa zijn er grote verschillen in het gebruik van antibiotica. In Nederland is het gebruik van antibiotica door mensen het laagst van heel Europa. Toch is het hoge gebruik van deze middelen in andere landen ook een zaak die Nederland aangaat.

Op 17 juni organiseerden het NIVEL en de Universiteit van Antwerpen het congres “Towards a more prudent use of antibiotics in the European Union”.  Het congres was een geassocieerde bijeenkomst van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Beleidsmakers en veldpartijen uit 21 Europese landen kwamen bij elkaar. Zij wisselden zij ideeën uit om het antibioticagebruik te verbeteren. Dit varieerde van een landelijke aanpak in bijvoorbeeld Spanje, Zweden en Groot-Brittannië tot voorbeelden van relatief eenvoudige lokale interventies die gemakkelijk over te nemen zijn. Resultaat van het congres is het “Utrecht statement on antibiotic use” waarin acties aangekondigd worden om als Europa en in de lidstaten te werken aan een rationeler gebruik van antibiotica. Dit schrijft het NIVEL maandag.

Antibioticaresistentie houdt zich niet aan grenzen

In veel landen in Zuid- en Oost-Europa kunnen mensen antibiotica nog zonder recept kopen bij de apotheek. Hoewel dit in de EU niet mag, gebeurt het toch. Daarnaast worden vaak meer pillen verstrekt dan nodig zijn voor één kuur. Mensen bewaren deze en gebruiken ze weer wanneer ze denken ze nodig te hebben. Of ze geven ze aan familie of vrienden. Dit terwijl dan helemaal niet duidelijk is of deze mensen een bacteriële infectie hebben.

Het ARNA project was met name op deze zelfmedicatie (het zonder recept kunnen kopen en het gebruiken van resten) gericht. In zes landen: Spanje, Italië, Hongarije, Roemenië, Griekeland en Cyprus is onderzoek gedaan. In alle zes landen blijkt het inderdaad mogelijk antibiotica bij de apotheek te kopen, al is er wel duidelijke verschil tussen de landen. In Griekenland en Roemenië is het bijvoorbeeld gemakkelijker dan in Italië. Naast zelfmedicatie hebben de zes landen ook een hoog gebruik van voorgeschreven antibiotica.

In het ARNA project hebben het NIVEL en de Universiteit van Antwerpen met deze landen gewerkt aan plannen om het gebruik van antibiotica in hun  land terug te dringen. Belangrijk was een breed draagvlak. Daarom is in alle landen samengewerkt met beleidsmakers op het gebied van antibiotica. Alle veldpartijen zijn betrokken geweest bij landenbijeenkomsten. Nieuw voor veel landen was dat ook consumentenorganisaties deelnamen. Dit is belangrijk omdat het bewust maken van de gevaren van onjuist gebruik van antibiotica juist ook voor  de algemene populatie van groot belang is. Artsen en apothekers in de zes landen ervaren namelijk een druk vanuit patiënten om antibiotica voor te schrijven of te verkopen. 

De rapportage van het ARNA project wordt later dit jaar verwacht.

Categorie: