zaterdag, 23. juli 2016 - 13:55 Update: 23-07-2016 14:00

Topman Rotterdamse zorginstelling Laurens per direct opgestapt

Topman Rotterdamse zorginstelling Laurens per direct opgestapt
Foto: Archief FBF.nl
Rotterdam

Voorzitter Raad van Bestuur Ids Thepass heeft besloten zijn functie bij Laurens neer te leggen. Vincent Maas neemt de positie van voorzitter Raad van Bestuur op interim basis over. Hij was al aangetrokken door de Raad van Bestuur om Laurens in haar transitieproces te helpen.

Ids Thepass: “Laurens bevindt zich in een cruciale fase van herstel. Herstel van een zeer zwaar financieel jaar waarin ook organisatorisch veel gebeurd is. De noodzakelijke stappen voor dit herstel zijn recent goed in beeld gebracht en worden nu uitgevoerd. Dit vraagt de komende maanden om een goed functionerende bedrijfsleiding van de organisatie. In het bijzonder die van de Raad van Bestuur".

Per direct 

"Ik heb de afgelopen weken moeten constateren dat er op verschillende plaatsen in de organisatie discussie is over mijn positie als voorzitter van de Raad van Bestuur. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het voor Laurens als organisatie de juiste keuze is dat ik met onmiddellijke ingang mijn functie neerleg", vervolgt Laurens.

"Ik ben mij er heel goed van bewust dat dit een ingrijpend besluit voor de organisatie is. Een bestuurswisseling op dit moment is zeer ongewenst. Het had mijn voorkeur om eind 2016 een weer gezonde organisatie over te dragen aan een nieuw bestuur, passend bij de toekomstige opgaven. Maar door de discussie die is ontstaan, vind ik dit nu toch de meest juiste weg”, aldus Laurens. 

De Raad van Toezicht heeft met diep respect voor zijn keuze het besluit overgenomen. Zij heeft grote waardering voor de rol en bijdrage van Ids Thepass in de afgelopen jaren en sprak nog onlangs binnen de organisatie hun steun uit voor de Raad van Bestuur. De heer Thepass maakt geen gebruik van een vertrekregeling.