vrijdag, 19. augustus 2016 - 19:06 Update: 19-08-2016 19:10

Nieuw diabetesmedicijn beschermt mogelijk ook de nieren

Nieuw diabetesmedicijn beschermt mogelijk ook de nieren
Foto: Archief EHF
Groningen

Een nieuw type medicatie bij diabetes type 2 verlaagt niet alleen de bloedsuiker, maar helpt ook bij het beschermen van de nieren. Dat concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van klinisch farmacoloog Hiddo Lambers Heerspink van het UMCG. De resultaten van het onderzoek worden vandaag online gepubliceerd in Journal of the America Society of Nephrology (JASN).

Bij patiënten met diabetes type 2 treden door een hoge bloedsuiker allerlei gezondheidsproblemen op, waaronder hoge bloeddruk, toename in gewicht en nierschade. Daarom wordt gezocht naar medicijnen die de bloedsuiker verlagen. Tot nu toe wordt hiervoor meestal metformine voorgeschreven, met als tweede keus een sulfonylureum derivaat zoals glimepiride of gliclazide, dat insulineafgifte in de alvleesklier stimuleert. Inmiddels is er een nieuw middel ontwikkeld, canagliflozine. Dit middel remt de natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in de nieren, maar de effecten ervan op de nierfunctie waren nooit goed onderzocht.

1450 patiënten, twee jaar lang

Daarom vergeleek Heerspink de effecten van deze twee medicijnen met elkaar op gewicht, bloedsuikerspiegel en nierfunctie. Hiervoor gebruikte hij data van 1450 patiënten met diabetes type 2 uit 19 landen, die allen metformine ontvingen, het huidige standaardmiddel bij diabetes type 2. Een deel van hen kreeg naast metformine ook glimepiride, een deel kreeg naast metformine ook canagliflozine 100 mg of canagliflozine 300 mg. Deze patiënten werden gedurende twee jaar regelmatig gecontroleerd op gewicht, bloedsuikerspiegel en nierfunctie.

Nierbeschermend effect

Heerspink concludeert dat beide middelen de bloedsuiker ongeveer evenveel verlagen. De nierfunctie blijkt echter met canagliflozine minder snel achteruit te gaan. Canagliflozine lijkt dus de nieren te beschermen. "Omdat de bloedsuikerspiegel nauwelijks verschilt bij beide middelen, suggereren onze resultaten dat het nierbeschermende effect van canagliflozine niet samenhangt met de lagere bloedsuiker," zegt Heerspink. "Deze resultaten zijn vooral belangrijk omdat veel patiënten met diabetes risico lopen op nierfalen. Canagliflozine zou een goede therapeutische kans kunnen bieden voor deze patiënten."

Klinische trials

Canagliflozine is al op de markt in Europa en Amerika. "Voordat we zeker weten of dit middel een betere keus is dan glimepiride voor de behandeling van nierfalen, moeten grotere studies met langere follow-up worden  uitgevoerd. Daar wordt op dit moment aan gewerkt."