vrijdag, 30. september 2016 - 13:21 Update: 02-10-2016 15:57

Zorginstelling IJsselheem niet meer op de 'inspectielijst van verpleegzorginstellingen'

IGZ haalt zorginstelling IJsselheem van 'zwarte lijst'
Foto: Archief EHF
Kampen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg waardeert en erkent de verbeterkracht van IJsselheem. De inspectie sluit het actieve toezicht op IJsselheem af. Deze goede waardering heeft tot gevolg dat IJsselheem niet meer voorkomt op de ‘inspectielijst van verpleegzorginstellingen’. Dat heeft de inspectie zorginstelling IJsselheem donderdagavond officieel laten weten.

Veerkracht

IJsselheem is blij met de waardering door de inspectie, maar heeft ook moeite met ranking en lijsten. Bestuurder Helene Wüst: 'Ons werk gaat over de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen en hun betrokkenen. Het is goed dat er een inspectie is die toezicht houdt op zorgorganisaties. Dat houdt ons scherp. De commotie rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de politiek en de pers heeft nogal wat teweeg gebracht'.

'We merken dat onze hardwerkende medewerkers, maar vooral bewoners en naasten zijn geschrokken door de negatieve berichten. Dat brengt onnodige onrust en leidt af van de bedoeling. Ik ben trots dat onze medewerkers hun veerkracht hebben laten zien en zich niet uit het veld hebben laten slaan'. 

'Kwaliteitsverbeteringen zetten we zelf continu in gang omdat we streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor onze cliënten. We gaan door op die ingeslagen weg en kunnen, nu zonder afleiding van lijsten en rankings, verder met zo goed mogelijke zorg en ondersteuning leveren aan bewoners en cliënten. We laten externe ogen meekijken, zoals het Instituut voor Medicatieveiligheid. Ook van de mening van onze cliënten en hun naasten leren we. Ons verbetertraject, dat de inspectie als gedegen aanmerkt, zetten we voort', aldus Wüst.

Dat betekent: aandacht voor de vragen en behoeften van bewoners en cliënten, goede scholing voor medewerkers, scherp oog voor (medicatie)veiligheid, terughoudendheid in de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. En vooral: blijven leren en verbeteren.  

Lijst

De Tweede Kamer debatteerde 6 juli 2016 over de verpleeg(huis)zorg. In dit debat is aan de inspectie verzocht in oktober 2016 een geactualiseerde lijst te publiceren van verpleegzorginstellingen waarover de inspectie zorgen heeft over de kwaliteit van zorg. IJsselheem heeft woensdagavond 28 september een brief ontvangen van de inspectie waarin staat dat IJsselheem in de zogenaamde categor

Categorie:
Provincie: