donderdag, 13. oktober 2016 - 12:18

Ouderenorganisaties: Nieuwe wet voor stervenshulp ouderen onnodig en ongewenst

Ouderenorganisaties: Nieuwe wet voor stervenshulp ouderen onnodig en ongewenst
Foto: fbf
Den Haag

Ouderenorganisatie KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst.

Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: "Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel van ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (Justitie), die hiermee het rapport van de door hen ingestelde commissie van deskundigen volledig naast zich neer leggen. Daarbij is een eventuele leeftijdsgrens waarop stervenshulp mogelijk zou moeten worden, volstrekt arbitrair.

Autonoo

Vanderkaa: "Bij 'voltooid leven' denkt iedereen aan mondige en autonome ouderen. Uit onderzoek blijkt echter dat het in veel gevallen juist veel eenzame en kwetsbare ouderen zijn die hun leven voltooid achten, bijvoorbeeld omdat ze zich tot last voelen. Ook horen wij geregeld van onze leden dat ze zich zorgen maken of er wel goede zorg zal zijn als ze die nodig hebben. Stervenshulp voor deze mensen, hoe goed geregeld ook, is het verkeerde antwoord op een veel dieperliggend probleem. Namelijk het beeld dat we met elkaar hebben - en daarmee sommige ouderen van zichzelf - van oud zijn en ouder worden, wat nu eenmaal met het krijgen van met gebreken gepaard gaat. Ik ben de laatste die dat wil bagatelliseren, maar een soepele dood mogelijk maken is wel een heel schraal antwoord. Er is een herwaardering nodig van de laatste levensfase, die ook als je oud en kwetsbaar bent, nog heel waardevol kan zijn. Daarbij kan de overheid barmhartigheid tonen door goede zorg te garanderen, in het bijzonder in de laatste fase van het leven. Daar is nog een wereld te winnen.

Onzorgvuldig

De ouderenorganisaties Unie KBO en PCOB leverden vorig jaar namens hun 300.000 leden inbreng tijdens een hoorzitting van een zogenoemde 'commissie van wijzen.' Dat was een groep van deskundigen die onder leiding van Paul Schabel verschillende groepen uit de samenleving heeft geraadpleegd over de wenselijkheid en mogelijkheden om hulp bij zelfdoding buiten de criteria van de Euthanasiewet mogelijk te maken. De commissie concludeerde dit voorjaar na uitvoerig onderzoek dat euthanasie vanwege een 'voltooid leven' niet zou moeten worden toegestaan en zag ook geen noodzaak om de wet daarop aan te passen. "Het is opmerkelijk dat Schippers en Van der Steur het advies van de commissie die zij zelf hebben ingesteld, volledig naast zich neerleggen en daarmee ook de inbreng van ouderen zelf negeren. En dat is volstrekt ongepast en onzorgvuldig bij zulke verstrekkende plannen die levens van ouderen en de mensen om ze heen ingrijpend raakt", aldus de directeur KBO-PCOB.

Ouderenorganisatie KBO-PCOB is belangenbehartiger namens 300.000 leden en vele sympathisanten. KBO-PCOB werkt vanuit de waarden omzien naar elkaar en medemenselijkheid.

Categorie:
Provincie: