maandag, 31. oktober 2016 - 18:47 Update: 31-10-2016 21:33

Inspectie constateert minder zwakke verpleeghuizen

Minder zwakke verpleeghuizen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Bij de door de IGZ aangemerkte verpleeghuizen met een verhoogd risico is - sinds de start van extra toezicht in 2015 - bij 111 de kwaliteit op orde en extra toezicht van de Inspectie niet langer nodig. Van de overgebleven huizen hebben vijf instellingen zich vooralsnog niet aan het meest intensieve toezicht weten te ontworstelen.

Verder heeft de inspectie met speciale aandacht gekeken naar medicatieveiligheid bij de 11 verpleeghuizen waar deze zomer de grootste zorgen over waren. Bij 8 van die 11 voldoet de medicatieveiligheid. Bij de overige 3 zijn of worden door de IGZ verstrekkende maatregelen genomen om te zorgen dat medicijnen veilig worden verstrekt. Bij één instelling wordt de maatregel van het interventieteam ingezet. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) maandag aan de Tweede Kamer.

Vooruitgang en ongeduld

Van Rijn: 'Laat ik duidelijk zijn: ik wil dat de kwaliteit zo snel mogelijk verbetert in alle verpleeghuizen waar dat nodig is. Gelukkig is er door er bovenop te zitten echt vooruitgang geboekt in de afgelopen periode. Bij 111 instellingen is het extra toezicht ondertussen overbodig. Waar nog verbeteringen nodig zijn, treedt de Inspectie handhavend op.'

Niets eraf, 210 miljoen erbij

Vorig jaar maakte de staatssecretaris al bekend dat de geplande bezuinigingen van een half miljard op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen van de baan zijn. Het jaar daarvoor schrapte Van Rijn ook al een bezuiniging van 45 miljoen op de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2016. In plaats daarvan startte hij een forse investering in de verpleeghuizen. In 2016 was daar een bedrag van 140 miljoen euro extra voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro extra.

Vanaf 2017 scores openbaar

Kwetsbare ouderen en hun familie moeten een weloverwogen keuze kunnen maken waar zij de laatste jaren van hun leven doorbrengen. Mensen moeten daarom kunnen weten hoe goed of slecht de verpleeghuiszorg bij hun in de buurt is. Daarom wordt vanaf 2017 per locatie openbaar hoe een verpleeghuis presteert. De informatie zal gepubliceerd worden op kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl.

Verbeteren kwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg is een speerpunt van Van Rijn. Voor de ouderenzorg lanceerde hij met 'Waardigheid en Trots' een breed plan om in alle Nederlandse verpleeghuizen liefdevolle zorg door trotse medewerkers te bewerkstelligen. Daarnaast verhoogt hij met het vervolg 'Waardig leven met zorg' de invloed van ouderen op de kwaliteit van zorg. Hun wensen moeten bepalen hoe de zorg er uit ziet. Daarom worden die leidend bij de bekostiging en inkoop van zorg.

Categorie:
Provincie: