woensdag, 2. november 2016 - 12:15 Update: 02-11-2016 12:20

Een smartwatch voor therapietrouw

Een smartwatch voor therapietrouw
Foto: fbf
Amsterdam

Het AMC onderzoekt of jongeren met hulp van mobiele-telefoontechnieken beter trouw hun medicijnen slikken. Deze maand krijgen dertig tieners die dagelijks hiv-pillen moeten slikken, het horloge uitgereikt. De proef duurt twaalf maanden. Als het goed werkt, wordt gekeken of de therapietrouw van jongeren met andere chronische aandoeningen op deze manier ook verbetert.

De deelnemende jongeren krijgen een horloge dat in verbinding staat met de mobiele telefoon. Op het moment dat de pil moet worden ingenomen, geeft het horloge een trilling af. In de ideale situatie neemt de patiënt de pil en drukt op een knopje om te laten weten dat de pil is ingenomen. Of hij drukt een andere knop in om te laten weten dat hij wacht of een derde knop dat hij de pil niet inneemt.

Het bijzondere is dat de patiënt één of meerdere personen kan uitkiezen die zijn verbonden aan het horloge van de patiënt. Als het medicijn niet wordt ingenomen of de zin ontbreekt kan die persoon, ouder of vriend of wie dan ook, contact opnemen. “Joh, je moet je pil nog slikken.” Ook gaan de gegevens over het slikgedrag naar de behandelend arts in het AMC.
“Je geeft kinderen zo op een leuke manier meer autonomie over het slikken van medicijnen. En wij als artsen krijgen beter inzicht in het slikgedrag van de patiënt”, zegt kinderarts Dasja Pajkrt van het AMC. “We krijgen een melding als de therapietrouw onder een bepaald percentage daalt.”

De bouwer van het systeem is het Amsterdamse bedrijf Medicine Men. “Alle technieken die we gebruiken, zijn er al. Er zijn al horloges die piepen als iemand een pil moet nemen, maar nu koppelen we alle losse dingen aan elkaar, zodat we iets compleet nieuws brengen”, zegt Oscar van Dijk van Medicine Men.
Therapietrouw is belangrijk bij veel ziekten, zeker na een besmetting met hiv. Als de pillen niet regelmatig worden geslikt, bestaat de kans dat het virus in het lichaam resistent wordt tegen de medicijnen. Bij kinderen is die trouw moeilijk, vooral in de periode dat ze zelfstandigheid ontwikkelen. Eerst staan ouders ze bij, maar later moeten ze het zelf doen. Veel jongeren verzetten zich in die leeftijd tegen alles en iedereen, en soms ook tegen het slikken van pillen.

Pajkrt: “We hopen dat de therapietrouw verbetert, maar ik realiseer me dat het niet altijd gaat lukken. Als iemand geen zin heeft en op zijn horloge indrukt dat hij de pil slikt, maar die gewoon weggooit dan is daar niet veel aan te doen. Maar we denken dat wel we op deze manier slordige jongeren die hun pillen vergeten, of die even minder gemotiveerd zijn, kunnen helpen.”
Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Aids Fonds en Health Holland van het ministerie van Economische Zaken.

Categorie:
Provincie: