dinsdag, 29. november 2016 - 15:37 Update: 29-11-2016 15:58

Patiëntportaal MMC geeft sneller inzicht in onderzoeksuitslagen

Patiëntportaal MMC geeft sneller inzicht in onderzoeksuitslagen
Foto: MMC
Eindhoven/Veldhoven

Voortaan hebben patiënten van Máxima Medisch Centrum via patiëntenportaal MijnMMC sneller inzicht in nieuwe onderzoeksuitslagen. 'Hiermee willen we de betrokkenheid van patiënten in hun eigen zorgproces verder vergroten', meldt het MMC dinsdag.

'De publicatietermijnen van verschillende gegevens zijn ingekort, waardoor sommige resultaten al na vierentwintig uur in het portaal verschijnen', aldus het MMC. Via een beveiligde inlogomgeving zijn in MijnMMC afspraken, medicatie, allergieën, brieven naar de huisarts en ook onderzoeksverslagen eenvoudig in te zien. 

De onderzoeksuitslagen zijn vanaf nu nog sneller beschikbaar. De publicatietermijn van laboratorium onderzoek en medische microbiologie is voortaan na validatie slechts 24 uur. Voor radiologische en nucleaire onderzoeksuitslagen wordt de termijn gehalveerd: van 28 naar 14 dagen. Patiëntgerichtheid staat daarbij voorop.

Eigen regie

MijnMMC geeft patiënten de kans op een betere regie van hun behandeling en op een gelijkwaardiger dialoog met de behandelend specialist. Het portaal dient daarmee rechtstreeks het patiëntbelang. Het verkorten van de publicatietermijnen sluit aan bij waar MMC voor staat: patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en veilig. 

'Samen met een groep medisch specialisten worden nieuwe mogelijkheden bedacht en verkend op weg naar meer transparantie voor de patiënt. Hiermee willen we de betrokkenheid van patiënten in hun eigen zorgproces verder vergroten. Dit zijn de eerste stappen op weg naar de toekomst waar patiënten zelf hun dossier online kunnen beheren wanneer zij dit willen. En dat is de wijze waarop wij onze patiënten willen helpen', vertelt Thilo Mohns, Hoofd zorggroep Zorg en Informatie Technologie van MMC.

Ook de cliëntenraad van MMC vindt dat patiënten zelf de regie moeten kunnen voeren over hun gezondheid. Dat kan alleen wanneer zij beschikken over alle belangrijke informatie over hun ziekte en behandeling. Naast een goed rechtstreeks contact tussen patiënt en behandelend arts is goede, digitale communicatie cruciaal in het hele zorgtraject. 

Wat moderne communicatie betreft, is Máxima op de goede weg, zo constateert de voorzitter cliëntenraad van MMC Rik Spooren. 'Links en rechts ontstaan al mooie initiatieven. Met de Raad van Bestuur en andere geledingen in het ziekenhuis blijven we in gesprek om die ingeslagen weg verder uit te bouwen. Effectieve, digitale communicatie. Met de patiënt aan het stuur!'

MijnMMC

Met het digitale zorgportaal zette MMC in 2014 een grote eerste stap in de toekomst, waarin de digitale wereld steeds belangrijker wordt. Inmiddels wordt MijnMMC al door vele patiënten gebruikt. 

In 2015 waren er al bijna 13.000 gebruikers en dit aantal stijgt snel. Het portaal gaat steeds meer bieden. Opties als het online inplannen van een afspraak of het aanvragen van herhaalmedicatie zijn al mogelijk op enkele poli’s en worden momenteel uitgebreid.

Categorie:
Provincie: