woensdag, 7. december 2016 - 10:58 Update: 07-12-2016 11:08

Zonnestudio’s overschrijden nogal eens de UV-stralingslimiet

Zonnestudio’s overschrijden nogal eens de UV-stralingslimiet
Foto: fbf
Den Haag

22 van de 154 zonnestudio’s (14%) die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 controleerde, bleken het niet zo nauw te nemen met de maximale UV-stralingslimiet. Zij gebruikten te sterke UV-lampen.

Bij hercontrole bleek de overschrijding in 19 van de 22 gevallen te zijn verholpen; 3 zonnestudio's kregen een boete. Bij de laatste hercontrole bleken alle zonnebanken te voldoen aan de maximum stralingslimiet. Op de website van de NVWA staat een lijst met de onderzochte zonnestudio’s met de onderzoeksresultaten die consumenten kunnen raadplegen.

Aanleiding onderzoek

Om na te gaan of de grootste aanbieders van zonnebanken zich aan de regels houden, heeft de NVWA in 2016 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de naleving van de UV-stralingslimiet van zonnebanken in zonnestudio’s.

Bij het gebruik van zonnebanken is voorzichtigheid geboden, omdat blootstelling aan UV-straling de kans op huidkanker kan vergroten.

Sinds 2007 zijn de regels voor zonnebanken aangescherpt om de kans op huidkanker te verminderen. Je moet ouder zijn dan 18 jaar om van een zonnebank gebruik te kunnen maken; de maximale UV-straling is gesteld op 0,3W/m2. De NVWA houdt toezicht of de regels worden nageleefd.

Gevaar

In principe kan iedere blootstelling aan uv-straling, ook met lagere intensiteit, bijdragen aan de kans op het krijgen van huidkanker. Daarbij maakt het niet uit of deze straling van de zon komt of van een zonne-apparaat. Maar hoe sterker de uv-straling en hoe langer/frequenter de blootstelling, des te groter die bijdrage zal zijn.