maandag, 9. januari 2017 - 17:58 Update: 10-01-2017 14:32

Zorgboerderij Woerdens Verlaat niet meer onder verscherpt toezicht IGZ

IGZ heft verscherpt toezicht Zorgboerderij Woerdens Verlaat op
Foto: Archief EHF
Woerdense Verlaat

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Zorgboerderij ’t Verlaat in Woerdens Verlaat (’t Verlaat) opgeheven. 'Op 22 december 2016 is ’t Verlaat gestopt en is de zorg overgenomen door Zorg Centraal Nederland', meldt IGZ maandagmiddag.

Op 4 augustus 2016 werd ‘t Verlaat door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. Dit gebeurde omdat onder andere de deskundigheid van de medewerkers in relatie tot de cliënten beperkt was. Ook waren bijvoorbeeld de zorgleefplannen niet up-to-date en compleet. 

Daarnaast maakte de IGZ zich zorgen, omdat de verstrekking van de persoonsgebonden budget van vier cliënten per 1 juni 2016 was stopgezet door het zorgkantoor. Op 3 november 2016 heeft de inspectie ’t Verlaat opnieuw bezocht. Uit het inspectiebezoek bleek dat ’t Verlaat nog steeds niet voldeed aan veel van de getoetste normen.

Vervolgacties inspectie

De zorg is op 22 december 2016 overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Daarom heft de inspectie het verscherpte toezicht op Zorgboerderij ’t Verlaat op. De inspectie verwacht dat de nieuwe zorgaanbieder maatregelen treft om alle tekortkomingen weg te nemen. 

De inspectie zal de ontwikkelingen bij locatie ’t Erf van Zorg Centraal Nederland nauwlettend volgen. Dit gaat zij onder andere doen door het afleggen van onaangekondigde bezoeken.