donderdag, 16. februari 2017 - 17:13 Update: 17-02-2017 14:06

Rotterdamse zorginstelling Aafje op vingers getikt door IGZ

IGZ legt maatregel op aan Rotterdamse zorginstelling Aafje
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels (Aafje) in Rotterdam een aanwijzing opgelegd. 'Aafje moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde komen', meldt IGZ donderdag.

'De aanwijzing geldt voor alle verpleeghuizen van Aafje én alle locaties van Aafje waar mensen zorg krijgen maar zelfstandig wonen. Het gaat hierbij niet om de locaties met geriatrische revalidatiezorg (revalidatiezorg gericht op ouderen)', aldus IGZ. 

Tekortkomingen 

De inspectie heeft sinds maart 2015 een aantal inspectiebezoeken gebracht aan verschillende locaties van Aafje. Daarbij zag ze telkens tekortkomingen. De cliëntdossiers waren niet allemaal in orde. Goede en up-to-date cliëntdossiers zijn belangrijk om goede en veilige zorg te kunnen bieden. 

Management

Ook werd er door het management onvoldoende gestuurd op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Medicijnen werden bijvoorbeeld niet steeds volgens de regels bewaard en toegediend. Ook waren niet alle medewerkers goed opgeleid voor de doelgroep.

Na de bezoeken en de bevindingen, zijn verbetermaatregelen opgesteld. Maar die zijn niet steeds goed uitgevoerd. En ook niet bij alle locaties.

Aanwijzing

De inspectie heeft niet genoeg vertrouwen in de verbeterkracht van Aafje. Daarom legt ze nu een maatregel op, in het belang van de cliëntveiligheid. De inspectie wil zien dat Aafje de verbetermaatregelen organisatiebreed neemt. En dat Aafje goed de voortgang monitort en waar nodig bijstuurt.

Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de voortgang bij Aafje nauwlettend volgen. De zorgaanbieder moet binnen zes maanden voldoen aan de aanwijzing. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Categorie:
Provincie: