maandag, 22. mei 2017 - 11:34 Update: 22-05-2017 21:36

Meer asbestslachtoffers

Meer asbestslachtoffers met longvlieskanker
Foto: fbf
Den Haag

Een recordaantal asbestslachtoffers met longvlieskanker hebben zich vorig jaar gemeld bij het InstituutAsbestslachtoffers (IAS).

Jaarlijks melden zich meer dan 500 asbestslachtoffers met longvlieskanker bij het IAS. In 2016 waren dat er 580. Sinds 2008, toen de regeling TNS werd geïntroduceerd, is het aantal meldingen niet zo hoog geweest. Het IAS heeft het afgelopen jaar voor 276 asbestslachtoffers bemiddeld, daarvan is in 167 gevallen een volledige schadevergoeding gerealiseerd. In lang niet in alle situaties is het mogelijk te bemiddelen voor een volledige schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat de (ex-)werkgever niet meer bestaat en het niet bekend is of er een verzekeraar was. In 2016 heeft het IAS in 498 gevallen voor de ziekte longvlieskanker en in 32 gevallen voor de ziekte asbestkanker (asbestose) een positief advies verstrekt voor een tegemoetkoming van de overheid.