dinsdag, 13. juni 2017 - 9:27 Update: 13-06-2017 17:14

Amsterdammers gebruiken meer harddrugs

Amsterdammers zijn meer drugs gaan gebruiken
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Amsterdam telt 10% overmatige drinkers, 8% ervaart ernstige psychische klachten en 9% van de Amsterdammers is mantelzorger. Het gebruik van harddrugs, zoals xtc, cocaïne en amfetamine, onder 19- t/m 64-jarige inwoners is in vergelijking met 2012 toegenomen.

Dit blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor, een grootschalig gezondheidsonderzoek onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder dat de GGD eind 2016 heeft uitgevoerd. In vergelijking met heel Nederland wordt in Amsterdam meer alcohol gedronken en komen psychische problemen vaker voor. Het aandeel mantelzorgers is juist lager dan het landelijke cijfer. Ook overgewicht en obesitas komen onder volwassenen in Amsterdam minder vaak voor dan landelijk. De Amsterdamse cijfers zijn te zien op de website ‘Gezondheid in Beeld’: ggdgezondheidinbeeld.nl.

Overmatig alcoholgebruik gedaald

Het aandeel Amsterdammers dat overmatig alcohol drinkt is gedaald van 14% in 2008 naar 10% in 2016. Overmatige drinkers drinken gemiddeld meer dan 21 (mannen) of 14 (vrouwen) glazen alcohol per week. Daarnaast rekenen we 14% van de Amsterdammers tot de zware drinkers. Zij drinken minstens één dag per week meer dan vijf (mannen) of drie (vrouwen) glazen alcohol. Dit cijfer is ten opzichte van 2012 niet gedaald. Opvallend: overmatig drinken komt het meest voor onder 55- t/m 74-jarigen, terwijl jongvolwassenen (19-34 jaar) het vaakst tot de zware drinkers gerekend kunnen worden. Inwoners van Zuidoost, Noord en Nieuw-West drinken minder vaak zwaar en/of overmatig alcohol dan de gemiddelde Amsterdammer. In Centrum en Zuid komt overmatig en/of zwaar alcoholgebruik juist vaker voor.

Toename gebruik xtc, cocaïne en amfetamine

Het gebruik van harddrugs is in vergelijking met 2012 toegenomen, het cannabisgebruik is gelijk gebleven. Net als in 2012 zijn xtc, cocaïne en amfetamine de meest gebruikte harddrugs. In 2016 heeft één op de negen 19- t/m 64-jarige Amsterdammers in de afgelopen 4 weken cannabis gebruikt en 8% harddrugs. Cannabis en ook harddrugs zijn het meest populair onder Amsterdammers tussen 19 en 34 jaar.

Meer psychische klachten in Amsterdam

Ernstige psychische klachten komen in Amsterdam vaker voor dan in de rest van Nederland. Circa 50.000 Amsterdammers hebben hiermee te maken, dat is acht procent van de bevolking. Landelijk is dat 7%. Psychische problemen kunnen zorgen voor forse beperkingen in het functioneren en zijn een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Het aandeel Amsterdammers met ernstige psychische klachten is sinds 2008 gelijk gebleven. Laagopgeleiden ervaren relatief vaak ernstige psychische klachten. Het cijfer loopt uiteen van 6% in de stadsdelen Centrum en Zuid tot 11% in Zuidoost en Nieuw-West.

Aandeel mantelzorgers gelijk gebleven

Negen procent van de Amsterdammers is mantelzorger. Dat zijn ongeveer 57.000 Amsterdammers. Het percentage mantelzorgers in Amsterdam is daarmee lager dan het landelijke cijfer (14%). Mantelzorg is de zorg die iemand verleent aan een bekende die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Vooral vrouwen en inwoners van 45 t/m 74 jaar verlenen mantelzorg. Het aandeel mantelzorgers verschilt niet tussen de stadsdelen. In veel gevallen wordt mantelzorg verleend aan ouders of schoonouders. Bijna de helft van de mantelzorgers woont op meer dan 5 kilometer afstand van degene aan wie zorg wordt gegeven. Van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers maakt slechts 8% van de mantelzorgers gebruik.