dinsdag, 20. juni 2017 - 15:38 Update: 20-06-2017 15:48

Slechte luchtkwaliteit in Zuidoost-Limburg vanwege smog door ozon

Smog-alarm voor Zuidoost-Limburg door ozon
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

De luchtkwaliteit is dinsdag in het zuidoosten van Limburg slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex als gevolg van smog door ozon. Hiervoor waarschuwt het RIVM dinsdag.

'Binnen blijven'

'In de rest van zuidoost Nederland is er kans op smog door ozon. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden en om binnen te blijven', aldus het RIVM.

Concentratie

Voorzorgsmaatregelen kunnen het best in de middag en vroege avond genomen worden omdat de concentratie van ozon dan het hoogst is. Voor mensen die hinder ondervinden is het verstandig om binnen te blijven, omdat binnenshuis de 
concentraties ozon lager zijn.

Luchtwegklachten

Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Raadpleeg bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn de huisarts of GGD.

Aanhoudend warm weer

Vanwege het aanhoudende warme weer zullen de ozonconcentraties in de komende dagen verhoogd zijn. De verwachting is dat in Zuid Nederland de luchtkwaliteitsindex slecht kan zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

Weinig wind 

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Informatiedrempel overschreden

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel gedefinieerd. Van een overschrijding van de EU-informatiedrempel voor ozon is sprake wanneer de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Bij kortstondige blootstelling boven dit niveau is er een gezondheidsrisico voor bijzonder kwetsbare groepen.

Niet boven alarmdrempel

Vanaf de EU-alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht (’zeer slecht’ volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex) is er een gezondheidsrisico voor de bevolking als geheel en kunnen er tijdelijke maatregelen worden afgekondigd. Vooralsnog verwacht het RIVM geen ozonconcentraties boven de alarmdrempel.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):