dinsdag, 27. juni 2017 - 11:32 Update: 27-06-2017 16:53

Haal het bed uit het dna van het ziekenhuis

Rotterdam

Patiënten herstellen sneller dankzij zorginnovatie Beter uit bed, gericht op het beweeggedrag van patiënten in het Radboudumc.

Het bed speelt nog altijd een centrale rol in een ziekenhuis. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat patiënten in het ziekenhuis gemiddeld 80% van de tijd in bed liggen, vaak zonder dat hiervoor een medische noodzaak  bestaat. Die inactiviteit heeft nadelige gevolgen voor onder andere hersenen, spieren, uithoudingsvermogen en daarmee het herstel. Patiënten moeten hierdoor onnodig lang in het ziekenhuis verblijven en zijn minder goed hersteld van hun opname wanneer ze weer thuis zijn.  Voor patiënten is het dus belangrijk dat ze gedurende hun opname ook voldoende bewegen. 

Patiënt in zijn pyjama in bed is gemakkelijk vindbaar

Een belangrijke reden dat patiënten veel tijd in bed doorbrengen, is dat de zorg rondom het ziekenhuisbed is georganiseerd. Vanuit logistiek oogpunt is dit logisch. Een patiënt in zijn pyjama in bed is gemakkelijk vindbaar. Ook de inrichting en zorg zijn ingericht rondom het bed zoals tv boven bed, eten op bed, bezoek naast bed, dokter aan bed en lichamelijk onderzoek in bed. Patiënten van het Radboudumc gaven in een onderzoek echter aan, dat ze hierdoor minder bewegingsruimte ervaren en daardoor vaak te weinig bewegen. Een andere veel genoemde reden om minder te bewegen, is kennisgebrek.  Bedrust na een ingreep in het ziekenhuis wordt door patiënten en mantelzorgers nog,  vaak onterecht, als ‘veilig’ gezien. Uit onderzoek blijkt echter dat het voor het herstel van de patiënt juist belangrijk  is om goed te bewegen.

'Beter uit bed'

Om de vaak kwetsbare patiënten én zorgprofessionals in beweging te krijgen,  moest de zorg anders georganiseerd worden. Dat vroeg om een andere mindset onder personeel en mantelzorgers maar ook om beschikbaarheid van materialen en aanpassing van de inrichting. Beter uit bed zorgt er daarom voor dat patiënten van het Radboudumc  wel kunnen bewegen en daarmee beter herstellen. Daarom staat op de afdeling Cardio-Thoracale Chirurgie en Cardiologieniet langer het bed centraal bij de behandeling. Door deze vernieuwde aanpak, hebben deze patiënten  in een periode van zes maanden een stuk minder tijd op bed doorgebracht, deze tijd is ten goede gekomen aan activiteiten als zitten (+36%) en lopen (+22%).

Het zorginnovatieproject Beter uit bed laat dus zien dat patiënten best meer willen en kunnen bewegen, maar dat het ziekenhuis zich dan wel moet aanpassen aan de patiënt. Daarom wordt dit project nu verder uitgerold binnen het ziekenhuis.

Categorie:
Provincie: