maandag, 4. september 2017 - 10:28 Update: 04-09-2017 10:29

Inwoners in de regio Utrecht roken minder

Inwoners in de regio Utrecht roken minder
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Het aantal rokers in de regio Utrecht is in de periode 2012-2016 opnieuw afgenomen. Deze cijfers sluiten aan bij de landelijke dalende trend van het aantal rokers in Nederland. Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016 van alle GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder deden mee aan het vragenlijstonderzoek waarvan ruim 38.000 inwoners uit de regio Utrecht. 

Landelijk is voor volwassenen in de leeftijdscategorie van 19 tot 65 jaar een afname te zien in het aantal rokers. Waar in 1989 nog 38% van de Nederlanders rookten, was dat in 2016 nog 23%. In de regio Utrecht is over de afgelopen jaren een vergelijkbare afnemende trend te zien. Opvallend hierbij is dat in de regio Utrecht minder gerookt wordt, vergeleken met de rest van Nederland. In 2012 rookten nog 23% van de inwoners van regio Utrecht, in 2016 was dit 21%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het opleidingsniveau. Inwoners in de regio Utrecht zijn gemiddeld hoger opgeleid. Meerdere studies tonen aan dat hoger opgeleiden gemiddeld een betere gezondheid hebben.

Het aantal mensen dat nooit of nauwelijks heeft gerookt neemt toe

Het percentage niet-rokers ligt in regio Utrecht op 79%. Een derde van deze groep is (recentelijk) gestopt met roken en tweederde heeft nooit of nauwelijks gerookt. De groep die nooit of nauwelijks heeft gerookt neemt in regio Utrecht toe. In 2008 was dit 46%, in 2012 49% en in 2016 is het een percentage van 52%. Het aantal niet-rokers is in de afgelopen vier jaar vooral toegenomen onder jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar, laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. 

Belang van preventie

Ondanks de positieve uitkomsten van dit gezondheidsonderzoek is het van belang om te blijven inzetten op preventie. De recente onderzoekcijfers laten namelijk ook zien dat jongeren van 19 tot 25 jaar juist vaker met roken in aanraking zijn geweest dan vier jaar geleden. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):