woensdag, 11. oktober 2017 - 18:48

Extra geld voor preventie van en hulp bij onbedoelde (tiener) zwangerschap

Extra geld voor preventie van en hulp bij onbedoelde (tiener) zwangerschap
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het nieuwe kabinet stelt vanaf 2018 15 miljoen per jaar beschikbaar voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschap. Met dit geld kunnen Fiom, JOOZ, Rutgers en Siriz samen met veldpartners werk maken van hun uitvoeringsagenda om jongeren en vrouwen in deze situatie nog beter te ondersteunen.

Het kabinet-Rutte III maakt zich sterk voor het voorkomen van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschap. Dat blijkt uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat dinsdag 10 oktober is gepresenteerd. In de komende kabinetsperiode wordt 53 miljoen euro beschikbaar gesteld om onbedoelde zwangerschap bij jongeren te voorkomen, of onbedoeld zwangere jongeren en jonge ouders te ondersteunen.

Fiom, JOOZ, Rutgers, Siriz en hun samenwerkingspartners hebben het afgelopen jaar een gezamenlijke agenda opgesteld met plannen op het gebied van preventie in het kader van seksuele gezondheid, keuzevoorlichting en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap. Nazorg, hulp bij (herhaalde) abortus en ondersteuning en zorg bij (zeer) jong ouderschap verdienen een impuls. Ook van belang is de kennisinfrastructuur die hiervoor nodig is. Met het geld dat wordt vrijgemaakt kunnen de opstellers van de agenda blijvend het verschil gaan maken in preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap. Samenwerkingspartners zoals GGD’en en zorgorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Genoemde partijen zijn met elkaar in gesprek over de vraag "Wat hebben jongeren die te maken hebben met (een verhoogde kans op) onbedoelde zwangerschap nodig? Welk aanbod moet blijven, wat verdient een extra impuls en waar moet nog extra op worden ingezet?” Vanuit hun kennis van en ervaring met de verschillende doelgroepen is antwoord gegeven op deze vragen. De vier initiatiefnemers staan klaar om de plannen verder uit te werken. Uitgangspunt hierbij is maatwerk bieden voor de verschillende doelgroepen. 

Categorie:
Provincie: